Fur Free Europe

VAR MED OCH SÄTT STOPP FÖR PÄLSINDUSTRIN I EUROPA!

Det europeiska medborgarinitiativet ”Fur Free Europe” uppmanar EU att:

  • Förbjuda pälsfarmer
  • Förbjuda pälsprodukter från den europeiska marknaden, det betyder att även import blir förbjudet.

Om vi får ihop 1 miljon underskrifter, tillsammans, så är Europeiska kommissionen skyldiga att lyssna på oss i frågan om att stänga ner Europas minkfarmer. Förändringens våg är här, skriv under och skriv historia!

Skriv ditt personnummer på följande sätt ÅÅMMDD-XXXX.

Varför ska pälsfarmer och pälsprodukter från pälsfarmer förbjudas på den europeiska marknaden?

Oetisk
De naturliga beteendebehoven hos rovdjur som räv, mink och mårdhund som föds upp för päls kan inte tillgodoses på pälsfarmer. Att hålla djur i små burar och döda dem enbart, eller huvudsakligen, på grund av värdet på deras päls kan inte heller legitimeras för domesticerade arter som kaniner och chinchillor. Ofta lider djuren dessutom av självstympning, infekterade sår, saknade lemmar och kannibalism. Pälsdjursuppfödning är oetiskt oavsett var den förekommer, och därför kräver vi också ett förbud mot försäljning av päls från pälsindustrin.

Otrygg
Pälsfarmer utgör en risk för djurs och människors hälsa. Under covid-19-pandemin drabbades hundratals minkfarmer av coronavirusutbrott, och nya varianter av SARS-CoV-2-viruset visade sig ha överförts från djur till människor.

Ohållbar
Pälsdjursuppfödning har en betydande miljöpåverkan. Inom pälsindustrin används giftiga kemikalier vid bland annat färgning av päls och industrin räknas till en av de mest förorenande industrierna när det kommer till markföroreningar av giftiga metaller. Pälsindustrin utgör också ett allvarligt hot mot Europas inhemska biologiska mångfald. Efter att ha rymt från pälsfarmer är den amerikanska minken nu utbredd i hela EU och har orsakat stora negativa effekter på det vilda europeiska djurlivet.

Varför just nu?

Just nu är ett gyllene tillfälle att få till ett pälsdjursuppfödningsförbud i Europa eftersom:

  • Pälsindustrin står inför en ekonomisk kris och djurhälsokris på grund av covid-19.
  • 12 EU-länder har nyligen uppmanat EU-kommissionen att undersöka alternativen för ett permanent förbud mot pälsuppfödning i EU och att lägga fram ett lagförslag för att uppnå detta mål.
  • EU-kommissionen ser för närvarande över EU:s djurskyddslagstiftning. Denna översyn ger en möjlighet att införa ett förbud mot både produktion och handel med päls från pälsdjursuppfödning.
  • Hundratals varumärken har blivit pälsfria och svarar mot de etiska kraven från sina kunder.

Senast uppdaterad: 11 juli, 2022

Vad är ett europeiskt medborgarinitiativ?

Det europeiska medborgarinitiativet är ett unikt och effektivt sätt för EU-medborgare att hjälpa till att forma vår framtid genom att uppmana Europeiska kommissionen att föreslå nya lagar.

Det här betyder att detta inte bara är inte bara en namninsamling. När ett medborgarinitiativ (European Citizen Initiative, ECI) har nått 1 miljon validerade underskrifter är Europeiska kommissionen skyldig att hörsamma initiativet och vidta åtgärder.

För att uppnå detta kräver initiativet att medborgarna tillhandahåller personuppgifter för att validera deras stöd. Du kan känna dig trygg med att din information endast kan användas för att stödja detta initiativ, och inte för andra ändamål. Fur Free Europe följer alla lagkrav, GDPR och dataskyddsregler.