Politisk påverkan

Djurskyddets Åsa Hagelstedt och Linda Maria Vonstad lämnar över underskrifter till Sven Erik Bucht

Att påverka politiskt är ett av Djurskyddet Sveriges viktigaste arbeten, och något vi arbetar med dagligen på förbundskansliet och i flera av lokalföreningarna.

Politiker och myndigheter fattar beslut om hur djur får behandlas. Sveriges riksdag fattar beslut om djurskyddslagen som är övergripande. Sedan ger regeringen uppdrag till en myndighet att utarbeta regler i detalj. Ansvarig myndighet för djurskyddsfrågor är Jordbruksverket.

Att påverka politiker och myndigheter kan man göra på flera sätt. Dels skriver vi formella remissvar, alltså yttranden med våra synpunkter på förslag som läggs fram. Dels arbetar vi med att skapa opinion i frågor som är särskilt viktiga. Det gör vi genom att starta namninsamlingar, skriva debattartiklar samt ordna möten tillsammans med politiker och ansvariga tjänstemän.

Ibland ser vi att vårt påverkansarbete ger resultat, när det faktiska beslutet blir bättre för djuren efter att vi fört fram våra synpunkter.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2019

Aktuellt

Remissvar

Tidningen Djurskyddet

Läs om djurskyddsfrågor och vårt arbete i Tidningen Djurskyddet:

Bild på tidningen