Föreningar och djurhem

Djurskyddet Sverige omfattar 41 lokalföreningar runtom i landet. Föreningarna är självständiga med egen verksamhet och egen styrelse. De ideella krafterna i föreningarna och deras medlemmar är kärnan i Djurskyddets verksamhet. De utför det praktiska arbetet med att göra situationen bättre för tusentals djur varje år. Cirka 20 av våra lokalföreningar har djurhem, och ytterligare ca 15 arbetar med jourhem.

Det lokala arbetet

Verksamheten från en förening till en annan skiljer sig åt eftersom föreningarna själva väljer att lägga sina resurser på olika lokala och regionala behov. Många föreningar arbetar med omhändertagande av hemlösa djur och omplaceringar. Andra föreningar arbetar med viltrehabilitering. Många föreningar samarbetar med Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter. Gemensamt för alla våra föreningar är att de arbetar för att skydda djur från lidande. Alla arbetar med olika djurskyddsfrågor i enlighet med Djurskyddet Sveriges policy och deltar i riksförbundets olika informations- och opinionskampanjer.

Djurhem och jourhem

En stor andel av Djurskyddet Sveriges anslutna föreningar arbetar i någon form med omhändertagande och omplacering av djur, i form av djurhem och/eller jourhem. Alla har inte möjlighet att bygga ett djurhem och då kan de hjälpa till genom att förmedla kontakt med djurhem på orten.

Majoriteten av de djur som våra djur-/jourhem hjälper är katter som övergivits eller gått vilse. Några föreningar arbetar också med att omplacera hundar och några föreningar hjälper mindre djur som kaniner, marsvin och sköldpaddor att hitta nya hem.

Kastreringskampanjer

De föreningar som arbetar med hemlösa katter brukar genomföra så kallade kastreringskampanjer varje år. Då får privatpersoner möjlighet att kastrera sin katt/sina katter till en reducerad kostnad. En kastreringskampanj genomförs alltid i samarbete med veterinär.

Senast uppdaterad: 20 maj, 2024

Föreningar

Hitta din närmaste förening och kontaktuppgifter till alla föreningar!

Bild på föreningskartan