Testamentera till förmån för djuren

Kvinna med hund

Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till oss är ett fint och bestående sätt att skydda djuren.

Ett testamente är ett komplement till den legala arvsordningen. Om man själv vill påverka vem eller vilka som ska få ärva måste man skriva ett testamente, annars bestämmer lagen hur tillgångarna ska fördelas efter man avlidit. Vem som inkluderas i testamentet kan bero på familjesituation. Den som vill kan välja att vidga kretsen av förmånstagare till att omfatta exempelvis behjärtansvärda ändamål.

Vi strävar alltid efter att tillgodose våra testatorers önskningar så långt det är möjligt. Samråd gärna med oss om du önskar öronmärka dina pengar till något speciellt ändamål.

Service och stöd i testamentsfrågor

När du ska skriva ditt testamente kan många frågor och funderingar uppstå. Har du frågor om hur du testamenterar till Djurskyddet Sverige är du välkommen att kontakta vår generalsekreterare som är ansvarig för testamentsfrågor.

Kontakta Djurskyddets insamlingsansvarig:
Lisa Löhr: lisa.lohr@djurskyddet.se eller 08-688 28 39.

Du kan också läsa vår informationsbroschyr här!

Senast uppdaterad: 1 februari, 2023

Läs vår testamentsbroschyr

Broschyren ger dig praktiskt vägledning och information om Djurskyddet Sveriges testamentspolicy.
Läs broschyren som pdf här

Pappersversionen av broschyren är slut.djurskyddet-testamentsbroschyr_framsida_150x213