Vad vi gör

Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. Vi arbetar genom representation i arbetsgrupper och kommittéer och är remissinstans åt departement och myndigheter. I våra lokala föreningars djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

Vi arbetar enbart med lagliga metoder och tar starkt avstånd från våld och trakasserier.

Hur arbetar vi?

Vi är den enda svenska landsomfattande organisationen som utför både praktiskt djurskyddsarbete i form av omhändertaganden och omplaceringar och ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare djurskydd.

Vi skyddar djur

genom att långsiktigt påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. Detta sker främst på förbundsnivå genom förbundsstyrelse och kansli, men även våra lokala föreningar har ett viktigt uppdrag i att påverka beslutsfattare och enskilda människor.

Vi påverkar genom lobbying, alltså direkt påverkan på politiker och andra beslutsfattare, och även genom att via media uppmärksamma aktuella djurskyddsfrågor och skapa opinion. Vi deltar också i olika myndigheters verksamhet genom arbetsgrupper och som remissinstans.

Genom vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar vi med attitydpåverkan i förskolor och skolor.

Vi räddar djur

genom att göra praktisk skillnad för övergivna djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet sköts av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet.

För oss är det en självklarhet att inte acceptera att djur överges. Djur måste få högre status och högre krav ska ställas på djurägare. Ansvaret att ta hand om illa behandlade djur ska inte läggas på ideella krafter, men det tar tid att påverka och att få till stånd nya lagar och regler. Under tiden vägrar vi att stillasittande se på när djur överges och far illa. Därför är vi stolta över att kunna göra skillnad för djur, både på kort och på lång sikt.

Våra frågor

Sällskapsdjur

Vi vill att alla människor ska förstå vilket stort ansvar det innebär att bli djurägare, oavsett om det gäller en kanin eller en hund. Detta gör vi genom att sprida kunskap om djurs behov. Vi arbetar särskilt hårt för att höja katters status och för att hindra människor från att överge dem.

Lantbruksdjur

Vi vill att djur som föds upp för att ge eller bli mat ska få leva ett gott liv och kunna utföra sina naturliga beteenden. Vi verkar för rätten till utevistelse för alla lantbruksdjur och för att smärtsamma ingrepp som obedövad kastrering, svanskupering och slakt utan bedövning ska vara förbjudet.

Vilda djur

Vi menar att alla djur fyller en funktion i ekosystemet och värnar särskilt utrotningshotade djur. Vi kräver skonsamma jaktmetoder och att rovdjursangrepp förebyggs med stängsel och annat skydd istället för att djuren skjuts.

Senast uppdaterad: 12 mars, 2023

Ideologi

Vision

Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Internationellt arbete

Vi arbetar och är medlem i tre internationella djurskydds-organisationer:
Eurogroup for Animals: En paraplyorganisation som jobbar med djurskyddsfrågor inom EU.
World Animal ProtectionEn världsomfattande organisation med över 1 000 medlems-organisationer som arbetar för djurs välfärd.
Nordiska djurskyddsrådet: En sammanslutning av djurskyddsorganisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.