Fondspara i Swedbank Humanfond

Spara med hjärtat och stötta Djurskyddet Sverige!

Vill du spara till dina drömmar samtidigt som du gör världen lite bättre. Då erbjuder vi ett fondsparande i Humanfond.

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparande, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Djurskyddet Sverige får två procent av ditt sparande varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Humanfond är en bred aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen fonden investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.
Mer om Humanfonden, ideellt fondsparande och hur du börjar spara i Humanfond:
www.swedbank.se/humanfond

Tack till dig som redan sparar med hjärtat!

Under 2023 utdelades 681 6477 kr till Djurskyddet Sverige från Humanfonden. Varmt tack till dig som sparar i Humanfond! Totalt har spararna skänkt över 55 miljoner kronor till över 70 organisationer som alla på olika sätt jobbar för att världen ska bli lite bättre.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på www.swedbankrobur.se

Senast uppdaterad: 16 februari, 2024