Engagera dig

Djurskyddet Sverige är en ideell organisation som är helt beroende av volontära krafter. Individer som arbetar för djurskydd lokalt och nationellt.

Senast uppdaterad: 25 november, 2016

Du behövs!

Du kan engagera dig bland annat genom att gå med i Djurskyddets förbundsstyrelse eller en lokal föreningsstyrelse, genom att hjälpa till på ett av föreningarnas djurhem eller genom att arbeta med politisk påverkan.

Gå med!