Organisation

Djurskyddet Sverige är ett förbund bestående av 42 anslutna föreningar utspridda över hela landet. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman som hålls vartannat år. På stämman tar ombud från medlemsföreningarna beslut om förbundets verksamhet och fokusområden och väljer en förbundsstyrelse som ansvarar för förbundet mellan stämmorna.

Lokalföreningar

Alla anslutna föreningar har sina egna styrelser och bedriver självständig verksamhet. Många föreningar driver djurhem och/eller omplaceringsverksamhet. Kontaktuppgifter till alla föreningar hittar du här.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsens uppdrag är att verka för Djurskyddet Sveriges bästa. Förbundsstyrelsen väljs på förbundsstämman av ombud från lokalföreningarna och ansvarar för förbundet mellan stämmorna. De ansvarar för organisationens strategiska arbete och lägger förslag till stämman på budget och verksamhetsplan. Styrelsen ansvarar för att verksamheten sköts på ett bra sätt och att beslut fattade av förbundsstämman följs, och är gemensamt ansvarig för den ekonomiska redovisningen och förvaltningen. Förbundsstyrelsen har fysiska möten ungefär varannan månad och telefonmöten vid behov. Styrelsens arbetsutskott sammanträder per telefon ungefär en gång per månad. Styrelsen anställer en generalsekreterare som i sin tur ansvarar för kansliet och övrig personal som sköter det dagliga arbetet.

Kansli

Förbundskansliet sköter Djurskyddet Sveriges löpande verksamhet, efter beslut från förbundsstyrelsen och förbundsstämman. Till kansliet kan du höra av dig för information och svar på frågor. Kansliets arbete leds av generalsekreteraren. Kanslipersonalen är anställd och omfattas av arbetsrättsliga lagar och regler och kan sägas upp i enlighet med dessa.

Då våra föreningar drivs av ideella krafter är kansliet även ett viktigt stöd för lokalföreningarna. Exempelvis hanterar personalen medlemsregister, hjälper till med styrelseutbildning och föreningskunskap och tar fram underlag till lokala broschyrer och annat informationsmaterial.

Personalen på vårt kansli arbetar också med att svara på frågor från allmänheten om exempelvis djur som far illa, hur man som konsument kan göra bra djurskyddsval och vad man bör tänka på om man funderar på att skaffa ett djur.

Senast uppdaterad: 23 november, 2023

Kontakt

Kontaktuppgifter till:
Förbundsstyrelse
Kansli
Föreningar

Föreningar

Hitta din närmaste lokalförening.

Bild på föreningskartan

Material

I vår webbshop kan du beställa och ladda ned vårt kostnadsfria material.

Framsidan av broschyren föreställer en långhårig katt som tittar in i kameran. Och texten I djurens namn sedan 1897.