Styrdokument

Dokumenten nedan styr Djurskyddet Sveriges arbete, syften och mål. De flesta dokument är sådana som antas av förbundsstämman som hålls vartannat år.

Förbundsstyrelse och förbundskansli

Arbetsordning
Förbundsstyrelsens och kansliets uppdrag och ansvar
Delegationsordning
Personalpolicy
Krisplan
Tidningspolicy
Reseriktlinjer

Ekonomi och insamling

Riktlinjer för kapital och placeringar
Insamlingspolicy
Inköpspolicy
Samarbetspolicy

Integritet

Integritetspolicy

Lokalföreningar

Policy för lokalföreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Representanter för Djurskyddet

Uppförandekod

Stämmoprotokoll:

Protokoll från förbundsstämman 2022
Protokoll från förbundsstämman 2020
Protokoll från förbundsstämman 2018
Protokoll från förbundsstämman 2016
Protokoll från förbundsstämman 2014
Protokoll från förbundsstämman 2012
Protokoll från förbundsstämman 2010

Senast uppdaterad: 19 september, 2022

Stadgar

Djurskyddets stadgar hittar du här: Bild på stadgan

Material

Beställ gratis vårt material om djurskyddsfrågor och Djurskyddet Sverige. Eller kanske ett klistermärke för att visa ditt stöd. broschyr_djurskyddet_ny-2013_framsida