Djurskyddet blir lidande

Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige är inte de första att kritisera att Svenska Jägareförbundet får miljontals kronor av staten för att lämna sakligt objektiv information, som sedan ligger till grund för politiska beslut om just jakten – det specialintresseområde hos tre procent av svenska folket som Svenska Jägareförbundet företräder.

Slutreplik på ETC Debatt 13 juni

Problemet är inte hur Svenska Jägareförbundet rapporterar in användandet av sina pengar utan att de är en intresseorganisation med ett myndighetsliknande uppdrag. Det här förhållandet har redan påpekats som ett problem i flera statliga utredningar.

Magnus Rydholm framhåller i Dagens ETC 2/6 den samhällsnytta han anser att jägarna bidrar med och nämner eftersök av trafikskadade djur. Det bör tilläggas att jägarna får betalt för eftersök av trafikskadade djur. Dessutom är det jägarnas förvaltning av viltstammarna som gör att vi har onaturligt stora stammar i Sverige av stora klövdjur som älgar. Jägarna vill ha många älgar att jaga, och få rovdjur. Det leder naturligtvis till att det sker många trafikolyckor med de stora klövdjuren.

Det stämmer att vi som djurskyddsorganisationer har ett annat synsätt än Svenska Jägareförbundet på vem som ska få bestämma över livet i de svenska skogarna. Det är nämligen ett faktum att djurskyddet för de vilda djuren blir lidande i det nuvarande upplägget där Svenska Jägareförbundet både lobbar för sina intressen och samtidigt har kanaler rakt in i riksdag och regering i och med det allmänna uppdraget.

Ur djurskyddssynpunkt är det djupt problematiskt att uppdra åt en jägarorganisation att lämna sakligt objektiv information om jakten till allmänhet, media och politiker.

Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare Djurskyddet Sverige