Author Archives: djurskyddet

Höj din röst för vargen

Efter påtryckningar har EU-kommissionen meddelat att de kan komma att försvaga vargens skyddsstatus. För den svenska vargstammen kan det innebära katastrof då forskning visar att den skandinaviska vargstammen inte uppnått gynnsam bevarandestatus.

Djurskyddet Sverige vill att kommissionen istället för att sänka vargens status, vilket skulle innebära mer jakt på varg, satsar mer på förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur mot vargangrepp och höjer de ekonomiska bidragen till stängsling och andra åtgärder som enligt forskning har visats fungera.

EU-kommissionen har öppnat upp för intressenter att komma in med synpunkter och fakta. Tyvärr sker detta under en mycket kort tid och inte med någon vidare transparens. Men Djurskyddet Sverige uppmanar nu allmänheten att maila till kommissionen med sina åsikter. Sista dagen för detta är den 22 september. Skicka ditt mail till WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

Det går bra att skriva på svenska, börja i sådana fall gärna ditt mejl med ”text follows in swedish” för att kommissionen enkelt ska kunna översätta texten.

Läs mer om bakgrunden här.

Det är dags att stärka EU:s jordbruk med förbättrat djurskydd

EU-minister Jessica Roswall,

Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd för de kommande förslagen till översyn av EU:s djurskyddslagstiftning inför nästa möte med Allmänna rådet den 19 september.


Detta är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan skapa en ram inom vilken höga djurskyddsnormer stöder ett mer produktivt jordbrukssystem som både är mer miljövänligt och mer hälsosamt för konsumenter.


När EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen åtog sig att göra en omfattande översyn av EU:s djurskyddslagstiftning var det mycket efterlängtat. Nu återstår knappt ett år att ro det i hamn.
Under de senaste årtiondena har vi sett systematiska bevis på de enorma bristerna i den nuvarande djurskyddslagstiftningen när det gäller att skydda djur. Och även utöver djurskyddet finns många och övertygande argument till att den nuvarande lagstiftningen bör ses över.

Läs hela brevet här.

Öppet brev: Stöd översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Till ledamot Ylva Johansson,

Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd inför de kommande förslagen av revidering av EU:s djurskyddslagstiftning.

Detta är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan utgöra ett ramverk där höga djurskyddsstandarder stödjer ett mer produktivt jordbrukssystem som också är mer miljövänligt och hälsosammare för konsumenterna.

Läs hela brevet här.

Tockarp Ekogård får Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 2023

För sitt innovativa arbete kring kors och kalvars välfärd tilldelas Tockarp Ekogård Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 2023. Hedersomnämnandet delades ut av vår generalsekreterare Åsa Hagelstedt under ett studiebesök på Tockarp Ekogård i lördags.

– Vi vill kunna vara öppna och visa vår verksamhet och ha en bra och öppen dialog med alla intressenter. Det här priset är ett fint stöd för vår verksamhet, sa Lola Ivarsson när hon tog emot priset.

Läs hela pressmeddelandet här.

Djurskyddets jour- och djurhemsträff 2023

Höstlöv

Välkomna på Jour- och djurhemsträff 21 oktober-22 oktober 2023!

Ett utmärkt tillfälle för er föreningar som har djurhem och/eller jourhem i er verksamhet att träffa andra föreningar för att få ny kunskap och stöttning i ert arbete.  

Tid: lördagen 21 oktober kl. 12:00 – sön 22 oktober kl.12:30.
Var: Stockholm.
Kost: Lunch, fika samt middag lördag kväll bekostas av Djurskyddet Sverige.
Boende: Djurskyddet Sverige bekostar boende för två personer per förening (självklart är fler från varje förening välkommen i mån av plats, då bekostas boendet av föreningen). Boende bokas av Djurskyddet Sverige.
Resa: Resan bokas av deltagarna själva.  Resebidrag går att söka i efterhand (blankett finns på intranätet). Kom ihåg att spara kvitton! Resebidrag går att söka för två personer.

Sista anmälningsdag: Torsdagen 5 oktober

Anmäl dig till träffen här

På agendan

Veterinär Caroline Andersson från Mälarens smådjursklinik inriktad på exotiska djur 
Grundläggande vård, hantering och hur kan man se om kaniner/gnagare är sjuka och behöver vård? 

Veterinär Martina S Zaurage från Anicura Bohusläns djurklinik inriktad på katter som driver sidan kattveterinären.se 
Grundläggande vård och hantering samt information om den äldre katten, hur kan man hjälpa katten till långt och friskt liv? 

Diskussion och erfarenhetsutbyte om att fånga in katt, socialisering av skygga katter, katter med okänd ägare och andra utmaningar som föreningarna möter i sin vardag.

Mer information om innehåll uppdateras inom kort.

Ett detaljerat program, plats för träffen (i Stockholm) samt adress till hotell skickas till anmälda deltagare. Träffen arrangeras av personal på Djurskyddet Sverige samt djurhemsgruppen.

Vid frågor kontakta emma.brossner-skawonius@djurskyddet.se

Skrivelse: Katter som hittegods

Sedan januari 2023 ska katter enligt Lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister. Djurskyddet Sverige har under många år arbetat för att en sådan lag skulle införas och det är ett stort steg i arbetet med att höja kattens status. Men nu anser vi att det är dags att myndigheterna använder lagstiftningen och följer upp hur den fungerar.

Djurskyddet Sverige har lokalföreningar i hela landet och dessa rapporterar ofta om problem i kontakt med Polismyndigheten gällande upphittade katter. Vissa polisdistrikt hanterar upphittade katter som hittegods, andra gör det inte. Det förefaller saknas riktlinjer och styrning gällande huruvida en vara eller ett djur bedöms vara hittegods eller inte. När vi efterfrågat en rutin på hur bedömningarna görs har vi inte fått något klargörande svar på vår fråga, varför vi utgår från att det inte finns en sådan.

Vår önskan är således att Polisen upprättar en nationellt gällande rutin för hantering och bedömning av djur som hittegods. Vi menar att en sådan rutin skulle vara ytterligare ett steg i arbetet med att höja kattens status. Dessutom krävs detta för att lagen om obligatorisk märkning och registrering av katt inte ska vara tandlös. Nu behöver polisen agera och visa på att myndigheten använder lagen.

Läs hela skrivelsen här.

Djurskyddet Sverige söker ekonomiassistent, 40 %

TJÄNSTEN ÄR NU TILLSATT!

Vi söker en noggrann och driven ekonomiassistent på deltid för att stötta vår ekonomiansvarige.

Arbetsuppgifterna är följande:

  • Kund- och leverantörreskontra.
  • Löpande bokföring och avstämningar samt betalningar.
  • Vara behjälplig vid bokslut, årsredovisning och budgetering.
  • Hjälpa till och assistera i olika ekonomirelaterade områden.

Du som söker:

  • Studerar eller har studerat en eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
  • Har goda kunskaper i MS Excel.
  • Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

  • Tidigare arbetslivserfarenheter inom ekonomi.
  • Kunskaper i Fortnox eller annat ekonomisystem.
  • Erfarenhet från ideella organisationer.

Att du har ett djurskyddsintresse är en fördel och vi förutsätter att du delar organisationens grundläggande värderingar. Arbetet leds av kansliets ekonomiansvarige.

Om Djurskyddet Sverige
Riksförbundet Djurskyddet Sverige är en ideell organisation med drygt 11 000 medlemmar. Vi arbetar med frågor rörande sällskapsdjur, lantbruksdjur och till viss del med frågor om vilda djur. Vi arbetar med politisk påverkan och ger information till allmänheten. Vi har ett 40-tal lokalföreningar runt om i landet, varav många driver djurhem eller annan omplaceringsverksamhet av hemlösa djur.

Kansliet ligger i Hammarby Sjöstad och har idag ca 20 medarbetare. På vårt kontor finns även kontorshundar. Du kan läsa mer om organisationen på www.djurskyddet.se.

Anställningsvillkor

Anställningsform: tidsbegränsad 1 år med möjlighet till förlängning
Omfattning: 40 %.
Tillträde: snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Lönebeskrivning: enligt överenskommelse. Vi är en ideell organisation vilket innebär något lägre löneläge än inom andra branscher. Alla anställda erbjuds friskvårdsbidrag i form av både tid och pengar.
Vi har kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen och Unionen m.fl
Ort: Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Ytterligare information och ansökan

Kontaktperson och mottagare av ansökningar, ekonomiansvarig Adina Videll.
adina.videll@djurskyddet.se
0733480102

Facklig kontaktperson är Anastasia Konstadinidis
anastasia.konstadinidis@djurskyddet.se

Ansök senast 20 september genom att skicka CV och personligt brev till adina.videll@djurskyddet.se

Intervjuer kommer att göras löpande.

Glad hund

Swisha en gåva på Hundens dag

Den 26 augusti är det Hundens dag. Det vill vi fira genom att uppmärksamma vårt viktiga arbete som sker hos våra lokalföreningar runt om i landet. Många av dem arbetar med direkt djurskydd genom omhändertagande och omplacering av hundar, katter, kaniner och andra djur – ett angeläget arbete som kräver mycket resurser.

De hundar som våra lokalföreningar hjälper att få en ny chans i livet behöver nya hem av olika anledningar. Ibland handlar det om en hund som vanvårdats och därför inte kan bo kvar i sitt hem. Ganska ofta handlar det om hundar vars ägare inte längre har tid, engagemang eller ekonomi att fortsätta ta hand om sin hund. Vi hjälper även hundar som behöver nya hem på grund av att ägaren har blivit sjuk eller gått bort. Läs om hunden Maggie nedan som fick hjälpa att hitta ett nytt hem.

Hjälp oss göra skillnad för hundarna och andra djur!

Swisha en gåva här

Hunden Maggie fick hjälp att hitta nytt hem när husse blev sjuk

En av de hundar som fått hjälp att hitta ett nytt hem är beaglen Maggie. Hennes husse kontaktade Djurskyddet Karlshamn för att han själv inte kunde ta hand om henne efter en tids sjukdom. Maggie var van att få följa med sin friska husse på alla möjliga olika äventyr. De brukade bland annat resa och ta långa skogspromenader tillsammans. Maggie älskade också att aktiveras med sök/eftersök. När husse inte längre kunde erbjuda Maggie detta insåg han att hon skulle få ett bättre liv hos någon annan.   

Djurskyddet Karlshamn efterlyste ett nytt hem till Maggie. Hennes husse fick vara med och välja ut vilka de skulle gå vidare med och till slut hittade de ett nytt hem som uppfyllde kriterierna för Maggie! När Djurskyddet Karlshamn följde upp omplaceringen visade det sig att Maggie trivs fantastiskt bra i sitt nya hem. 

Hundaveln måste ändras

I en debattartikel publicerad 4 juli i norska tidningen VG går 70 svenska och norska forskare, veterinärer och biologer samman och uppmanar de nordiska länderna att ändra sättet vi avlar hundar på. Våra sakkunniga är några av de som skrivit under.

Idag befinner sig många hundraser i allvarlig kris och många hundar lider i onödan. Människans ensidiga fokus på utseende har lett till lidande, såsom andningssvårigheter, ständig huvudvärk eller oförmåga att föda sina valpar.

Avel för extrema utseenden och en lång tadition av inavel är en väldokumenterad orsak till lidande och sjukdom hos hundar. Moderna genetiska metoder har visat att inavelsnivåerna är högre än man tidigare trott.

För raser som har en hög inavelsgrad i kombination med en hög sjukdomsfrekvens, är vetenskapligt baserad och hälsofokuserad korsningsavel den enda möjliga lösningen för att rädda rasen.

Läs hela debattartikeln på svenska här.

Glad hundvalp.

Swisha en sommarhälsning till en annan djurvän

Sommaren är här och många av er har njuter troligtvis av några sköna semesterveckor. Vi hoppas att du tänker på djuren lite extra i sommar. Ett sätt att göra det är att skicka en sommarhälsning till en annan djurvän och samtidigt stötta vårt arbete för djuren.

En viktig del av vår verksamhet sker hos våra lokalföreningar runt om i landet. Många av dem arbetar med direkt djurskydd genom omhändertagande och omplacering av katter, hundar, kaniner och andra djur – ett angeläget arbete som kräver mycket resurser. Många djur står på kö för att få hjälp att hitta nya hem.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt påverkansarbete för att stärka djurens skydd i lagen. Just nu hotas mjölkkornas rätt till att få gå ute och beta på sommaren av tunga aktörer. Bete är en del av kornas naturliga beteenden och de behöver det för att må bra. Vi arbetar för att stoppa de krafter som vill hålla korna ständigt instängda.

Visa ditt stöd för djuren samtidigt som du skickar en sommarhälsning till en annan djurvän!

Swisha en sommarhälsning här

Bildbanner med texten "Mottagaren får ett fint gåvokort till din telefon" och en bild på en mobiltelefon med gåvokortet.

Vill du stödja oss med en sommargåva utan att skicka ett gåvokort?
Swisha en gåva här eller till nummer 90 01 066 och märk gåvan med ”Sommar”. Du kan också sätta in en gåva på vårt PlusGiro 90 01 06-6 och märka gåvan med ”Sommar”. Tack!