Author Archives: djurskyddet

Hylla ALLA mammor på Mors dag!

Alla mammor förtjänar att hyllas på Mors dag på söndag 26 maj, inte minst alla de kattmammor som tvingas föda sina ungar utomhus för att de inte har något hem.

I Sverige finns runt 100 000 hemlösa katter. Det hoppas vi ska förändras nu när både Jordbruksverkets föreskrifter finns, som säger att kattägare som låter sin katt gå ute måste se till den inte förökar sig oplanerat, och den nya lagen om ID-märkning och registrering som trädde i kraft i början av 2023. Men tills dess jobbar många av våra lokalföreningar runt om i landet med att hjälpa så många hemlösa katter som möjligt att hitta nya för-alltid-hem.

Var med och hylla alla mammor – swisha en gåva till vårt arbete för djuren!

Du kan också välja att skicka ett digitalt morsdagskort till en mamma du vill hylla.

Det går också bra att swisha en gåva till nummer 9001066, eller sätta in på PlusGiro 90 01 06-6. Märk gåvan med ”MORSDAG”.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter: djurskyddet.se/integritetspolicy

Djurskyddet Sverige har 90-konto vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Mink som lever fritt utomhus.

23 maj – Utfrågning av kandidater till EU-parlamentet

Mink som lever fritt utomhus.

9 juni är det val till EU-parlamentet och vi vill att så många som möjligt använder sin röst för att förbättra för djuren. Därför bjuder vi, tillsammans med Djurens Rätt och World Animal Protection Sverige, in till en utfrågning av kandidater till EU-parlamentet. Under kvällen kommer våra tre organisationer att ta reda på vad partierna anser som EU:s djurskyddspolitik.

Datum och tid: 23 maj, kl. 18.30-20.30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm eller online

Bland annat kommer vi att ställa frågor om EU:s nya djurskyddslagstiftning där transporterna, att hålla lantbruksdjur i bur, de nya föreskrifterna för hund och katt och pälsdjursuppfödning är viktiga ämnen. 

I slutet av kvällen kommer det även att finnas möjlighet för publiken att ställa frågor till kandidaterna.

Välj om du vill delta på utfrågningen på plats i Stockholm eller om du vill följa den online.

Läs mer om vilka kandidater som deltar och anmäl dig

Häst som tittar ut över ett fält.

Webbinarium: Med fokus på hästars välfärd

Häst som tittar ut över ett fält.

Den 16 maj bjuder vi in till ett webbinarium med fokus på hästar. I februari höll vi ett panelsamtal om hästars välfärd som väckte många intressanta tankar och frågeställningar. Därför följer vi nu upp samtalet med ett webbinarium.

Den senaste tiden har ridsporten fått hård kritik efter att ryttare använt utrustning och/eller metoder som skadat hästarna. Vad gör Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport för att säkerställa hästvälfärden på tränings- och tävlingsbanorna? Och vem tar ansvar för att hästarna får utföra sina naturliga beteenden tiden de inte tränas och tävlas? Och borde vi sluta använda begreppet ridskolor och istället börja prata om hästskolor?

Tillsammans med inbjudna gäster kommer vi att diskutera dessa frågor. Vi får också höra föreningen Etisk hästhållning berätta om en certifiering, för att säkra hästars välfärd, som de tagit fram.

Missade du webbinariet? Se det i efterhand på vår YouTube-kanal

Angående EU-lagstiftning: Transport

Förslaget innehåller nya och striktare krav gällande transporttider, temperaturer och spårning, samt skydd av känsliga djur, vilket vi uppskattar. Dock har vi uppmärksammat att förslaget i vissa delar inte överensstämmer med EFSAs rekommendationer och de senaste vetenskapliga bevisen. I arbetet med att ta fram det nya förslaget har det uppmärksammats att regelefterlevnaden i medlemsstaterna är ojämn, samt att den nuvarande förordningen lämnar utrymme för tolkningar. Införandet av en ny förordning är ett utmärkt tillfälle att komma till rätta med dessa brister och förslaget därför bör ses över ytterligare.

Läs hela remissen här.

Animal Health Law – evaluation

Djurhälsa kan inte fullt ut adresseras utan att ta hänsyn till djurvälfärd, eftersom djurhälsa är en del av djurvälfärdsbegreppet. Vi menar att djurvälfärdsaspekten ska beaktas i högre grad inom EU-lagstiftningen. Studier visar att förbättringar av djurvälfärd bidrar till bättre djurhälsa, vilket i sin tur bidrar till bättre folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Därför bör både One Health- och One Welfare-perspektiven återspeglas på ett korrekt sätt i Animal Health Law.

Läs hela remissvaret här.

Angående kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27)

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen om kameraövervakning på slakteri. Vi uppskattar även att vi bjöds in till den hearing som hölls i utredningens början.

Det är en välskriven och genomarbetad utredning som gjorts. Det ges en inblick i de djurvälfärdsproblem som kan uppstå på slakterier, med lidande för djuren som följd, samt de utmaningar som kontrollpersonal ställs inför vid exempelvis trånga utrymmen eller vid system som inte är tillgängliga ur arbetsmiljösynpunkt.

Det finns i utredningen en avvikande mening då experten Anna Tilly menar att det finns tungt vägande skäl och att det är starkt motiverat att utreda ytterligare kring om ljudupptagning ändå ska ingå som krav i det givna förslaget. Djurskyddet Sverige menar att en avvikande mening från en expert på området väger mycket tungt och att krav på ljudupptagning därför ska läggas till förlaget.

Läs hela remissvaret här.

Angående Kommissionens förslag om att lätta på vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet

I ett brev till Sveriges klimat- och miljöminister skriver vi om Kommissionens förslag om att lätta på vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att sänka vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen. Vi menar att detta är djupt olyckligt, både ur vetenskaplig synpunkt men även utifrån EU-medborgarnas åsikter.

En attitydundersökning om stora rovdjur som genomförts bland boende på landsbygden i 10 EU-länder visade att det finns ett genomgående starkt stöd för fortsatt strikt skydd för vargar och andra stora rovdjur. Den oberoende undersökningen, beställd av flera djurskyddsorganisationer, genomfördes i november 2023 i 10 medlemsländer (Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Italien, Belgien, Polen, Danmark, Sverige och Rumänien). Rapporten bifogas detta brev. Även på den svenska landsbygden fanns ett starkt stöd för vargens skyddsstatus och vi vill därför uppmana dig att avvisa Europeiska kommissionens förslag att sänka skyddsstatusen för vargen enligt Bernkonventionen. EU bör istället tydligt signalera att man tar sina åtaganden för att skydda och återställa biologisk mångfald på allvar.

Läs hela brevet här.

Katten Frank som ligger utsträckt på en säng.

#UppdragVänFörAlltid tillsammans med Hill’s

Katten Frank som ligger utsträckt på en säng.

Under april genomför vår samarbetspartner Hill’s Pet Nutrition kampanjen #UppdragVänFörAlltid på sociala medier vars syfte är att uppmärksamma vårt viktiga arbete med att hjälpa hemlösa katter och hundar på våra djur- och jourhem.

Kampanjen pågår samtidigt i nästan hela Europa och fokuserar på att lyfta fram hundar eller katter som har adopterats från ett djurhem eller som väntar på att få ett nytt hem och en ny chans i livet.

Hill’s mål är att engagera så många följare som möjligt och samtidigt stötta vårt arbete.

Gör såhär för att delta:

  • Besök oss på Facebook eller Instagram
  • Gilla, kommentera eller dela inläggen som handlar om kampanjen. Varje gång du gör det donera Hill’s 50 kr till vårt arbete.

Tack för att du är med och gör skillnad för djuren!

Läs mer om kampanjen: https://www.hillspet.se/mission-forever-friend

Grisar utomhus. Inklippt EU-flagga uppe i högra hörnet

Rösta för djuren i EU-valet

Europaparlamentsvalet äger rum söndagen den 9 juni. Valet till Europaparlamentet hålls var femte år och är avgörande för Europas politiska prioriteringar under de kommande fem åren. Att gå och rösta är en möjlighet för EU:s medborgare att göra sina röster hörda i frågor de bryr sig om. Rösta för djuren och kryssa en djurvänlig kandidat till Europaparlamentet.

Nedan kan du se vad vi gör inför valet.

Utfrågning av kandidater till EU-parlamentet – 23 maj

Djurskyddet Sverige, tillsammans med Djurens Rätt och World Animal Protection Sverige, bjuder in till en utfrågning av kandidater till EU-parlamentet. Under kvällen kommer våra tre organisationer att ta reda på vad partierna anser som EU:s djurskyddspolitik. Läs mer här

Tidningen Djurskyddet granskar

Vilka svenska blivande EU-parlamentariker brinner för att arbeta för ett stärkt djurskydd i EU? Vad vill de uppnå? Hur ska de konkret göra? Tidningen Djurskyddet har frågat samtliga riksdagspartiers två toppkandidater. Läs kandidaternas svar här.

Kanin tillsammans med färgglada påskägg.

Swisha ett påskkort till en annan djurvän

Varje år hjälper Djurskyddet tusentals djur att hitta nya hem. Majoriteten av dessa djur är katter som övergivits eller gått vilse. Men det är också hundar, kaniner och andra djur som får hjälp att hitta nya hem tack vare våra djur- och jourhem. Ett arbete som kräver stort engagemang och mycket resurser.

Visa din kärlek för djuren samtidigt som du skickar en påskhälsning till en annan djurvän.

Swisha ditt påskkort här

Vill du stödja oss med en påskgåva utan att skicka ett påskkort?
Swisha en gåva till nummer 9001066, ge en gåva via hemsidan eller sätt in en gåva på PlusGiro 90 01 06-6. Märk gåvan med ”Påsk”. Tack!