Skrivelse om nya djurhälsolagen

Jordbruksverket och Tullverket har på Dagens Nyheters debattsida den 21 april uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Undertecknade vill gemensamt uttrycka vårt stöd till Jordbruksverket och Tullverket i denna fråga.

Läs hela skrivelsen här!