Remissvar och skrivelser


Angående EU-lagstiftning: Transport

Förslaget innehåller nya och striktare krav gällande transporttider, temperaturer och spårning, samt skydd av känsliga djur, vilket vi uppskattar. Dock har vi uppmärksammat att förslaget i vissa delar inte...

Läs mer »

Animal Health Law – evaluation

Djurhälsa kan inte fullt ut adresseras utan att ta hänsyn till djurvälfärd, eftersom djurhälsa är en del av djurvälfärdsbegreppet. Vi menar att djurvälfärdsaspekten ska beaktas i högre grad inom...

Läs mer »

Angående kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27)

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen om kameraövervakning på slakteri. Vi uppskattar även att vi bjöds in till den hearing som hölls i utredningens...

Läs mer »

Angående Kommissionens förslag om att lätta på vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet

I ett brev till Sveriges klimat- och miljöminister skriver vi om Kommissionens förslag om att lätta på vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag...

Läs mer »

Brev till utbildningsministern: Med anledning av den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center

Vår sakkunniga Emma Brunberg har tillsammans med Nationella kommittén skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Mats Persson gällande den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center. ”Vi, som är ledamöter i...

Läs mer »

Beskrivning av möjliga konsekvenser för svensk produktion och miljö av att miljöaspekter integrerats i nordiska näringsrekommendationer 2023, Dnr 2023/02663

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få inkomma med åsikter på rapporten. I uppdraget som Livsmedelsverket fått av regeringen har det ingått att beskriva hur den svenska livsmedelsproduktionen kan...

Läs mer »

Kommentarer angående Ny EU-lagstiftning: Transport (Dnr. 6.2.16-21308/2023)

Djurskyddet Sverige uppskattar möjligheten att komma med synpunkter på förslaget. Förslaget innehåller nya och striktare krav gällande transporttider, temperaturer och spårning, samt skydd av känsliga djur. Dock har vi...

Läs mer »

Kommentarer på förslaget om nya föreskrifter för hund- och kattvälfärd

I ett remissvar fick Djurskyddet Sverige möjlighet att kommentera på de nya föreskrifterna inom EU för hund- och kattvälfärd. Läs hela remissvaret här.

Läs mer »

Rasförbud är fel väg att gå

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet 6 mars 2024 skriver vi tillsammans med Svenska hundskyddsföreningen att farliga hundar kräver proaktiva lösningar – inte reaktiva. Den senaste tiden har...

Läs mer »

Höj djurskyddet inom svensk kycklingindustri genom ECC

Tillsammans med sju andra organisationer har Djurskyddet Sverige skickat ett öppet brev till riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Sverige har en ambitiös djurskyddslagstiftning, men vad gäller svensk kycklingproduktion finns ettglapp...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.