Remissvar


Remiss om jakttider

Angående remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2. Generella synpunkterAllt regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi och välfärd. Detta både av...

Läs mer »

Angående grytanlagsprov med levande grävling

Generella synpunkter Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen uppskattar att Naturvårdsverket anordnar ett samråd i tidigt skede av utredningsuppdraget. Sammanfattningsvis anser vi att det medför oacceptabla djurskyddsproblem...

Läs mer »

Angående jakttider

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få kommentera remissen och för en rimlig remisstid. Generella synpunkterAlla regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi...

Läs mer »

Angående reglering av djurskyddet för fåglar och fiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål

Sammanfattningsvis ser vi att det finns stora djurskyddsproblem för de djur som sätts ut för hobbyjakt och fritidsfiske. Problemen gällande djurens välfärd förekommer både då de hålls av människan...

Läs mer »

Angående märkning och registrering av katter

Djurskyddet Sverige tillstyrker samtliga förslag till lagändringar från utredaren och vill utöver detta lämna följande synpunkter: Allmänt om utredningen: Det är en välskriven och väl genomarbetad utredning som Ulrika...

Läs mer »

Angående ekologisk produktion

Remissvar med anledning av ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion. Djurskyddet Sverige har valt att endast kommentera den del av...

Läs mer »

Angående föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Remiss från Djurskyddet Sverige angående statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarerTack för möjligheten att få lämna kommentarer till...

Läs mer »

Angående krav på att hålla djur lösgående

Angående utredning av konsekvenserna att införa ett krav på att hålla djur lösgående Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få ge synpunkter på utredningen i ett tidigt skede och...

Läs mer »

Angående regeringsuppdraget ”Jakt i Sveriges ekonomiska zon”

Remissvar angående regeringsuppdraget ”Jakt i Sveriges ekonomiska zon” (NV-08969-16) Djurskyddet Sverige avslår förslaget att öppna upp för jakt i Sveriges ekonomiska zon av anledningen att den aktuella jakten är...

Läs mer »

Förslag till föreskrifter om jaktmedel

Remissvar angående förslag till föreskrifter om jaktmedel (NV-04496-18) Djurskyddet Sverige har valt att begränsa vårt remissvar till kapitel 6 gällande jakt med pilbåge på grund av tidsbrist. Tyvärr blev...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.