Remissvar och skrivelser


EU måste agera för att stoppa smittan av SARS-Cov-2 hos minkar

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Med anledning av den fortsatt allvarliga situationen med COVID-19 pandemin ber undertecknande organisationer om landsbygdsministerns stöd i att kräva att EU-kommissionen vidtar omedelbara förebyggande insatser...

Läs mer »

Angående licens- och skyddsjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare

Djurskyddet Sverige eller andra djurskyddsorganisationer har inte bjudits in att kommentera skrivelsen, men då licensjakt på säl har många djurskyddsaspekter att ta i beaktande väljer vi att kort svara...

Läs mer »

Brev om levande grävling vid grytanlagsprov

Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Naturskyddsföreningen vill med anledning av en aktuell skrivelse från Svenska Jägareförbundet till landsbygdsministern informera om vår syn på grytanlagsprov med levande grävling....

Läs mer »

Brev till EU-parlamentariker om produktnamn på växtbaserad mat

Låt inte den gemensamma jordbrukspolitiken bli ett hinder för hållbar utveckling och växtbaserad mat, agera mot ändringsförslag 165 och 171. Vi hör av oss till er med anledning av...

Läs mer »

Säkerställ medlemsländers rätt att införa och behålla förbud mot slakt utan bedövning

Skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Vi vill uppmärksamma dig på den kommande domen i EU-domstolen, ärendenummer C-336/19, om slakt utan bedövning. Medlemsländernas lagliga rätt att förbjuda slakt utan bedövning...

Läs mer »

Synpunkter gällande Naturvårdsverkets förslag på jakttider

I det aktuella förslaget föreslås att vissa rödlistade arter ska få jagas, samt att jakt och hundträning kan få förekomma under delar av djurens parnings- och uppfödningstid. Detta är...

Läs mer »

Skrivelse gällande strategier för vattenbruk och fiske

Till: Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Näringsdepartementet Annett Kjellberg, avdelningschef djuravdelningen, Jordbruksverket samt Johan Kling, avdelningschef avdelningen för vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten. Både på EU-nivå och i Sverige arbetas det för...

Läs mer »

Angående reglering för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål

Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen är i grunden positiva till de föreslagna författningsändringarna och hoppas att dessa kan driva välfärden för de aktuella djuren i en positiv...

Läs mer »

Remiss om jakttider

Angående remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2. Generella synpunkterAllt regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi och välfärd. Detta både av...

Läs mer »

Angående grytanlagsprov med levande grävling

Generella synpunkter Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen uppskattar att Naturvårdsverket anordnar ett samråd i tidigt skede av utredningsuppdraget. Sammanfattningsvis anser vi att det medför oacceptabla djurskyddsproblem...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.