Remissvar och skrivelser


Remissvar angående ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion

Djurskyddet Sverige har valt att endast kommentera delarna som gäller nya regler kring vaktlar. Vi är positiva till att det införs föreskrifter om ekologisk vaktelhållng och anser att det...

Läs mer »

Debattartikel: Om mjölkkors betesrätt försvinner kan medvetna konsumenter lika gärna köpa havremjölk

I en debattartikel som tidningen Altinget publicerade 4 maj 2023 skriver Åsa Hagelstedt och Emma Brunberg, generalsekreterare respektive sakkunnig och agr. dr. Djurskyddet Sverige att nyss kom nyheten om...

Läs mer »

Debattartikel: Bristande etisk prövning inför djurförsök

I en debattartikel publicerad 28 april 2023 i Uppsala Nya Tidning skriver Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige och Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige, tillsammans med ett antal andra personer...

Läs mer »

Öppet brev: Även grävlingar i fångenskap måste skyddas

I ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren den 23 april 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med ett antal andra djurskyddsorganisationer att grytanlagsprov med levande grävling är en förlegad...

Läs mer »

Skrivelse till statssekreterare Dan Ericsson

Efter vårt möte tillsammans med ett antal andra organisationer med statssekreterare Dan Ericsson den 23 mars 2023 skickade vi en skrivelse till honom rörande de frågor som tagits upp...

Läs mer »

Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få komma med åsikter på utredningen. Vi är med drygt 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation...

Läs mer »

Öppet brev om Direktivet att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet

I ett öppet brev till de åtta medlemmar som Sverige har i FEMM/LIBE-kommittén den 30 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med Se Sambandet att i Direktivet om att...

Läs mer »

Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan (2023:21)

Djurskyddet Sverige finns inte med på sändlistan, men önskar lämna synpunkter. Våra synpunkter rör endast förslag som gäller naturbruksprogrammet och då framför allt de djurrelaterade ämnena. Genomgående så är...

Läs mer »

Remiss: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

I en remiss till Jordbruksverket den 23 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige att Jordbruksverkets föreskrifter på bekämpningsområdet anpassas till den systematik och struktur som finns i den överordnade lagstiftningen....

Läs mer »

Öppet brev till EU:s miljökommissionär

I ett öppet brev den 15 mars 2023 till EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius uppmanar Djurskyddet Sverige, tillsammans med ett antal andra organisationer, EU-Kommissionen att återuppta det tidigare överträdelseförfarandet gällande...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.