Remissvar och skrivelser


Öppet brev till landsbygdsministern om drevjakt

I Sverige arrangeras drevprov och årliga tävlingar för jakthundar som ska användas för löshundsjakt, till exempel för jakt av hare och räv, där bytesdjuren jagas i så kallade drev....

Läs mer »

Öppet brev till Stena Line angående de olagliga transporterna av kalvar mellan Irland och Frankrike

Varje år transporteras hundratusentals mycket unga kalvar från Irland till Frankrike, med hjälp av Stena Lines färjor. Transporterna tar mycket längre tid än vad som är tillåtet enligt EU:s...

Läs mer »

Angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl och skyddsjakt på vikare

Djurskyddet Sverige fanns inte med på sändlistan inför Naturvårdsverket beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl men vill inkomma med följande kommentarer. Djurskyddet Sverige anser inte att licensjakt på...

Läs mer »

Öppet brev till Naturvårdsverket

Djurens välfärd saknas i Naturvårdsverkets förslag till reviderad strategi för svensk viltförvaltning. Undertecknade organisationer vill härmed gemensamt framföra att det liggande förslaget till reviderad Strategi för svensk viltförvaltning saknar...

Läs mer »

Angående offentlig upphandling

Djurskyddet Sverige ser mycket positivt på införandet av djuromsorg som en parameter som ska beaktas vid upphandling. Det är viktigt att kraven på måltidstjänster och livsmedel motsvarar samhällets förväntningar....

Läs mer »

Inspel till KRAVs förslag på visionära målbilder

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att komma med synpunkter på dokumentet. Vi har valt att fokusera på generella kommentarer och har begränsat oss till delen om djurvälfärd. Förändringarna sedan...

Läs mer »

Angående utbrott av zoonotiska smittor

Synpunkter avseende förslag till åtgärder för att förebygga framtida utbrott av zoonotiska smittor (Dnr 6.1.17-07286/2021) Djurskyddet Sverige har tidigare skickat inspel till utredningen men är trots detta inte med...

Läs mer »

Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart nötkött

Till Svensk Dagvaruhandel. Vi uppmanar att ge konsumenterna utökade möjligheter till hållbara val genom: att Svensk Dagligvaruhandel i en branschöverenskommelse, för det kött som idag inte är KRAV-märkt eller...

Läs mer »

Angående brott mot djur

Djurskyddet Sverige tillstyrker samtliga förslag till lagändringar från utredaren och vill utöver detta lämna följande synpunkter:Det är en väl genomarbetad utredning som enligt vår mening på ett bra sätt...

Läs mer »

Angående föreskrifter om förprövning, hästar, höns och cirkus

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att kommentera remissen. Vi tillstyrker flertalet av ändringarna, men kan inte tillstyrka ändringarna om beläggningsnivå för värphöns då de högre beläggningsgraderna inte uppfyller hönsens...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.