Remissvar och skrivelser


Brev till Granngården angående användning av bilder på kattrasen Scottish fold

Scottish Fold är en kattras som är lätt att känna igen då de har vikta/hängande öron istället för kattens normalt upprättstående öron. Detta beror på en mutation i genen...

Läs mer »

Öppet brev till Naturvårdsverket gällande förslaget om införande av nya föreskrifter för jakt med pil och båge

På begäran av Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket sammanställde SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd aktuell forskning om jakt med pil och båge. I detta yttrande...

Läs mer »

Angående förbud mot grytanlagsprov med levande grävling

Naturvårdsverket och Jordbruksverket fick den 27 juni 2019 i uppdrag av Regeringen att utredabehovet av grytanlagsprov med levande grävling. Efter samråd med diverseintresseorganisationer, samt inhämtande av information från Statens...

Läs mer »

Angående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Enligt artikel 13 i Fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt tillkännages djur som kännande varelser som ska respekteras och att medlemsstaterna fullt ut ska ta hänsyn till djurens välfärd vid...

Läs mer »

Skrivelse till landsbygdsministern om djurtransporter

Ständigt återkommande rapporter och skandaler om hur djur drabbas av ett enormt lidande och död i samband djurtransporterna visar att behovet av en skärpt djurtransportförordning är akut. Särskilt riskfyllda...

Läs mer »

Öppet brev till landsbygdsministern om drevjakt

I Sverige arrangeras drevprov och årliga tävlingar för jakthundar som ska användas för löshundsjakt, till exempel för jakt av hare och räv, där bytesdjuren jagas i så kallade drev....

Läs mer »

Öppet brev till Stena Line angående de olagliga transporterna av kalvar mellan Irland och Frankrike

Varje år transporteras hundratusentals mycket unga kalvar från Irland till Frankrike, med hjälp av Stena Lines färjor. Transporterna tar mycket längre tid än vad som är tillåtet enligt EU:s...

Läs mer »

Angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl och skyddsjakt på vikare

Djurskyddet Sverige fanns inte med på sändlistan inför Naturvårdsverket beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl men vill inkomma med följande kommentarer. Djurskyddet Sverige anser inte att licensjakt på...

Läs mer »

Öppet brev till Naturvårdsverket

Djurens välfärd saknas i Naturvårdsverkets förslag till reviderad strategi för svensk viltförvaltning. Undertecknade organisationer vill härmed gemensamt framföra att det liggande förslaget till reviderad Strategi för svensk viltförvaltning saknar...

Läs mer »

Angående offentlig upphandling

Djurskyddet Sverige ser mycket positivt på införandet av djuromsorg som en parameter som ska beaktas vid upphandling. Det är viktigt att kraven på måltidstjänster och livsmedel motsvarar samhällets förväntningar....

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.