Skriv på för starkare fiskvälfärd!

Compassion in World Farming driver just nu en namninsamling för att stärka fiskars välfärd. Det finns inte längre några tvivel om att fiskar känner smärta och har ett känsloliv. Trots det ignoreras fortfarande deras lidande. Fiskar i fiskodlingar upplever ofta stora välfärdsproblem. De lever i en karg miljö, hålls trångt och sätten de dödas på är både grymma och fulla av lidande.  

Din hjälp behövs för att få stopp på detta djurplågeri. Under de kommande månaderna kommer EU att se över lagstiftningen för lantbruksdjur och det är därför viktigt att vi nu visar EU:s ledare hur mycket vi medborgare bryr oss om fiskarnas välfärd.

Djurskyddet Sverige ställer sig bakom denna namninsamling och kräver:
Att fiskar skyddas av lagstiftning på samma sätt som däggdjur och fåglar. Lagstiftningen måste vara Att fiskar skyddas av lagstiftning på samma sätt som däggdjur och fåglar. Lagstiftningen måste vara artspecifik. 
Att även vildfångad fisk ska omfattas av djurskyddslagen. 
Att fiskar börjar ses som individer, inte kilogram. 
Att det anslås mer ekonomiska medel till forskning om fisk innan det görs någon satsning på att öka fiskproduktionen i Sverige. 
Att kunskap om fiskar ska ingå i alla utbildningar till djurskyddsinspektörer, veterinärer och rådgivare. 
Att bedövning med koldioxid förbjuds för uppfödda fiskar och att inga vildfångade fiskar ska tillåtas kvävas till döds. 
Att Sverige aktivt driver frågor kring fiskvälfärd i EU. 

Skriv under Compassion in World Farming’s namninsamling och för att vara med och förbättra fiskarnas välfärd.