Skrivelse till landsbygdsministern om djurtransporter

Ständigt återkommande rapporter och skandaler om hur djur drabbas av ett enormt lidande och död i samband djurtransporterna visar att behovet av en skärpt djurtransportförordning är akut. Särskilt riskfyllda är sjötransporterna av djur till länder utanför EU. EU behöver följa i Nya Zeelands och Englands fotspår och besluta om att förbjuda export av levande djur till tredje land. För djurens skull men också som ett led i det så viktiga klimatarbetet och de europeiska initiativ om en omställning mot ett hållbart livsmedelssystem. EU:s djurrätts- och djurskyddsorganisationer och medborgare har efterfrågat detta i många år nu.

Med anledning av det kommande mötet den 13 juni med EU:s jordbruks- och fiskeråd har Djurskyddet Sverige tillsammans med ett antal andra organisationer skickat en skrivelse till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med uppmaningen att hon vid detta möte ska ta initiativ till och ta en ledande roll i en diskussion om djurtransporter.

Läs skrivelsen här