Öppet brev till landsbygdsministern om drevjakt

I Sverige arrangeras drevprov och årliga tävlingar för jakthundar som ska användas för löshundsjakt, till exempel för jakt av hare och räv, där bytesdjuren jagas i så kallade drev. Under dessa prov, men även vid jakten, utsätts det vilda djuret för långvarig stress och en fysisk utmattning som skulle vara helt oacceptabel för djur som skyddas av djurskyddslagen, men som inte regleras alls för vilda djur i jaktlagstiftningen.

Djurskyddet Sverige har tillsammans med ett antal andra organisationer skickat ett öppet brev till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med uppmaningen att hon som ansvarig minister för jaktfrågor ska initiera en översyn av jaktlagstiftningen med målet att stärka djurskyddet för de vilda djuren vid träning, prov och jakt med drevhundar.

Läs brevet här