Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få komma med åsikter på utredningen. Vi är med drygt 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna lokalföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår målsättning är att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande.

Läs hela remissen här.