Öppet brev om Direktivet att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet

I ett öppet brev till de åtta medlemmar som Sverige har i FEMM/LIBE-kommittén den 30 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med Se Sambandet att i Direktivet om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet 2022/0066 (COD) är det helt nödvändigt att inkludera att även djur utsätts för våld och att djur används som del av våldet med syfte att skada kvinnan.

Vi representerar en djurskyddsorganisation och ett Nationellt kunskapscentrum om sambandet mellan våld mot kvinnor och våld mot djur. Vi är bekymrade över att det knappt ges någon uppmärksamhet åt det faktum att också djur utsätts för våld av förövaren och att de används för att hota och skada kvinnan. Inte heller har det tagits fram metoder för att arbeta mot eller registrera förekomsten av detta våld.

Det finns idag många studier som dokumenterat det nära sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relation, och då särskilt mot kvinnor och barn. Det finns empiriska data som visar att när våld används mot en familjemedlem används också våld mot djuren. Det kan handla om hot eller faktiskt våld. Detta kallas The Link (eller Sambandet på svenska).

Läs hela brevet här.