Öppet brev till Naturvårdsverket

Djurens välfärd saknas i Naturvårdsverkets förslag till reviderad strategi för svensk viltförvaltning.


Undertecknade organisationer vill härmed gemensamt framföra att det liggande förslaget till reviderad Strategi för svensk viltförvaltning saknar djurens perspektiv; nämligen hur effekter av jakt och jaktmetoder påverkar de vilda djuren både individuellt, som par- eller grupplevande liksom till de sociala strukturer vissa arter lever i. Strategin måste kompletteras med ett nytt vägval: Respekt för de vilda djurens välfärd.


Vi saknar genomgående en välgrundad definition av god djurvälfärd och hur det ska kunna forma en modern jaktetik och förvaltning, särskilt i ljuset av den ökade kunskapen om djurs kognitiva förmågor och ny forskning inom etologi.

Läs hela öppna brevet här!