Remissvar och skrivelser


Föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Sammanfattningsvis så tillstyrker Djurskyddet Sverige paragrafändringarna angående rörelsefrihet, taggtrådsstängsel och fodertråg. Vi avslår...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om grishållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 9 § Rörelsefrihet 3 kap 2 § Avvänjningstid 5 kap...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om gethållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller 2 kap 9 § Rörelsefrihet. Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Sammanfattningsvis så...

Läs mer »

Skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

Remissvar med anledning av förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård och Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning...

Läs mer »

Förslag på nya råd och dialoggrupper hos Jordbruksverket

Remissvar angående förslag på nya råd och dialoggrupper hos Jordbruksverket Djurskyddet Sverige är positiva till förslaget och bidrar mycket gärna i Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel...

Läs mer »

Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap

Remissvar med anledning av förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap (Ärendenr . NV-06688-13) Sammanfattande synpunkter Djurskyddet Sverige anser att: Det är i många fall tveksamt om användande...

Läs mer »

Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Remiss av nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur Dnr 3.12016-031788 Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi har därför fokuserat vårt yttrande kring de delar som vi anser...

Läs mer »

Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter…

Remissvar angående Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. (Dnr 5.2.16-3311/16) Djurskyddet Sverige beklagar att vi, andra...

Läs mer »

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Remissvar angående SOU 2015:79 – Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi har därför fokuserat vårt yttrande kring de delar...

Läs mer »

Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård

Remissvar angående sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård m.m. Djurskyddet Sverige anser att det är mycket bra att denna reglering kommer till stånd, då problematiken är välkänd...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.