Remissvar och skrivelser


Skriftliga synpunkter på utredning om kameraövervakning på slakteri

Djurskyddet Sverige ser kameraövervakning som ett välkommet komplement till den offentliga djurskyddskontrollen. Vi menar att det kommer att innebära en säkerhet för både producenter och konsumenter. Även för slakteriföretagen...

Läs mer »

Gällande nationell plan för förvaltning av björn, varg, järv och lodjur

Gällande remissutkastet på nationell plan förvaltning av björn, varg, järv och lodjur anser vi att de konflikter som finns gällande de stora rovdjuren, framför allt vargen inte kommer att...

Läs mer »

Gällande jaktmedel vid eftersök

När det kommer till föreskrift om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt, kapitel om avlivning vid eftersök är Djurskyddet Sverige positiva ändringen som innebär att det tidiga förslaget omarbetats...

Läs mer »

Debattartikel: Gör om och gör rätt, Jordbruksverket

En stor mängd fertila katter saknar både ägare och hem. Katthemmen ärfulla. Ändå gör inte Jordbruksverket allt man kan för att hindrautvecklingen, skriver Djurskyddets generalsekreterare Åsa Hagelstedt ochsakkunniga Anna...

Läs mer »

Brev till Granngården angående användning av bilder på kattrasen Scottish fold

Scottish Fold är en kattras som är lätt att känna igen då de har vikta/hängande öron istället för kattens normalt upprättstående öron. Detta beror på en mutation i genen...

Läs mer »

Öppet brev till Naturvårdsverket gällande förslaget om införande av nya föreskrifter för jakt med pil och båge

På begäran av Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket sammanställde SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd aktuell forskning om jakt med pil och båge. I detta yttrande...

Läs mer »

Angående förbud mot grytanlagsprov med levande grävling

Naturvårdsverket och Jordbruksverket fick den 27 juni 2019 i uppdrag av Regeringen att utredabehovet av grytanlagsprov med levande grävling. Efter samråd med diverseintresseorganisationer, samt inhämtande av information från Statens...

Läs mer »

Angående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Enligt artikel 13 i Fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt tillkännages djur som kännande varelser som ska respekteras och att medlemsstaterna fullt ut ska ta hänsyn till djurens välfärd vid...

Läs mer »

Skrivelse till landsbygdsministern om djurtransporter

Ständigt återkommande rapporter och skandaler om hur djur drabbas av ett enormt lidande och död i samband djurtransporterna visar att behovet av en skärpt djurtransportförordning är akut. Särskilt riskfyllda...

Läs mer »

Öppet brev till landsbygdsministern om drevjakt

I Sverige arrangeras drevprov och årliga tävlingar för jakthundar som ska användas för löshundsjakt, till exempel för jakt av hare och räv, där bytesdjuren jagas i så kallade drev....

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.