Remissvar och skrivelser


Det är dags att stärka EU:s jordbruk med förbättrat djurskydd

EU-minister Jessica Roswall, Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd för de kommande förslagen till översyn av EU:s...

Läs mer »

Öppet brev: Stöd översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Till ledamot Ylva Johansson, Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd inför de kommande förslagen av revidering av...

Läs mer »

Skrivelse: Katter som hittegods

Sedan januari 2023 ska katter enligt Lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister. Djurskyddet Sverige har under många år arbetat för att...

Läs mer »

Hundaveln måste ändras

I en debattartikel publicerad 4 juli i norska tidningen VG går 70 svenska och norska forskare, veterinärer och biologer samman och uppmanar de nordiska länderna att ändra sättet vi...

Läs mer »

Brev till utbildningsminister om djurfri forskning inom EU.

I ett brev till utbildningsminister Mats Persson den 2 juni skriver Djurskyddet tillsammans med Djurens Rätt och Eurogroup för Animals att Sverige är ett av de ledande länderna i...

Läs mer »

Remissvar angående ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion

Djurskyddet Sverige har valt att endast kommentera delarna som gäller nya regler kring vaktlar. Vi är positiva till att det införs föreskrifter om ekologisk vaktelhållng och anser att det...

Läs mer »

Debattartikel: Om mjölkkors betesrätt försvinner kan medvetna konsumenter lika gärna köpa havremjölk

I en debattartikel som tidningen Altinget publicerade 4 maj 2023 skriver Åsa Hagelstedt och Emma Brunberg, generalsekreterare respektive sakkunnig och agr. dr. Djurskyddet Sverige att nyss kom nyheten om...

Läs mer »

Debattartikel: Bristande etisk prövning inför djurförsök

I en debattartikel publicerad 28 april 2023 i Uppsala Nya Tidning skriver Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige och Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige, tillsammans med ett antal andra personer...

Läs mer »

Öppet brev: Även grävlingar i fångenskap måste skyddas

I ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren den 23 april 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med ett antal andra djurskyddsorganisationer att grytanlagsprov med levande grävling är en förlegad...

Läs mer »

Skrivelse till statssekreterare Dan Ericsson

Efter vårt möte tillsammans med ett antal andra organisationer med statssekreterare Dan Ericsson den 23 mars 2023 skickade vi en skrivelse till honom rörande de frågor som tagits upp...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.