Remissvar och skrivelser


Synpunkter gällande Naturvårdsverkets förslag på jakttider

I det aktuella förslaget föreslås att vissa rödlistade arter ska få jagas, samt att jakt och hundträning kan få förekomma under delar av djurens parnings- och uppfödningstid. Detta är...

Läs mer »

Skrivelse gällande strategier för vattenbruk och fiske

Till: Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Näringsdepartementet Annett Kjellberg, avdelningschef djuravdelningen, Jordbruksverket samt Johan Kling, avdelningschef avdelningen för vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten. Både på EU-nivå och i Sverige arbetas det för...

Läs mer »

Angående reglering för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål

Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen är i grunden positiva till de föreslagna författningsändringarna och hoppas att dessa kan driva välfärden för de aktuella djuren i en positiv...

Läs mer »

Remiss om jakttider

Angående remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2. Generella synpunkterAllt regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi och välfärd. Detta både av...

Läs mer »

Angående grytanlagsprov med levande grävling

Generella synpunkter Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen uppskattar att Naturvårdsverket anordnar ett samråd i tidigt skede av utredningsuppdraget. Sammanfattningsvis anser vi att det medför oacceptabla djurskyddsproblem...

Läs mer »

Angående jakttider

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få kommentera remissen och för en rimlig remisstid. Generella synpunkterAlla regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi...

Läs mer »

Angående reglering av djurskyddet för fåglar och fiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål

Sammanfattningsvis ser vi att det finns stora djurskyddsproblem för de djur som sätts ut för hobbyjakt och fritidsfiske. Problemen gällande djurens välfärd förekommer både då de hålls av människan...

Läs mer »

Angående märkning och registrering av katter

Djurskyddet Sverige tillstyrker samtliga förslag till lagändringar från utredaren och vill utöver detta lämna följande synpunkter: Allmänt om utredningen: Det är en välskriven och väl genomarbetad utredning som Ulrika...

Läs mer »

Angående ekologisk produktion

Remissvar med anledning av ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion. Djurskyddet Sverige har valt att endast kommentera den del av...

Läs mer »

Angående föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Remiss från Djurskyddet Sverige angående statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarerTack för möjligheten att få lämna kommentarer till...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.