Remissvar och skrivelser


Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få komma med åsikter på utredningen. Vi är med drygt 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation...

Läs mer »

Öppet brev om Direktivet att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet

I ett öppet brev till de åtta medlemmar som Sverige har i FEMM/LIBE-kommittén den 30 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med Se Sambandet att i Direktivet om att...

Läs mer »

Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan (2023:21)

Djurskyddet Sverige finns inte med på sändlistan, men önskar lämna synpunkter. Våra synpunkter rör endast förslag som gäller naturbruksprogrammet och då framför allt de djurrelaterade ämnena. Genomgående så är...

Läs mer »

Remiss: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

I en remiss till Jordbruksverket den 23 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige att Jordbruksverkets föreskrifter på bekämpningsområdet anpassas till den systematik och struktur som finns i den överordnade lagstiftningen....

Läs mer »

Öppet brev till EU:s miljökommissionär

I ett öppet brev den 15 mars 2023 till EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius uppmanar Djurskyddet Sverige, tillsammans med ett antal andra organisationer, EU-Kommissionen att återuppta det tidigare överträdelseförfarandet gällande...

Läs mer »

Öppet brev: Ta frågan om fyrverkeriers skadeverkningar på allvar!

I ett öppet brev den 6 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med åtta andra organisationer till försvarsutskottet att frågan om fyrverkeriers skadeverkningar måste tas på allvar. Fyrverkerier orsakar...

Läs mer »

Angående samråd inför Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare

Djurskyddet Sverige anser inte att licensjakt på vare sig knubbsäl eller gråsäl ska vara tillåten. Enligt Naturhistoriska riksmuseets inventeringar minskar sälbestånden av knubbsäl i både Skagerack och Kattegatt. Även...

Läs mer »

Synpunkter på betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan, SOU 2022:43

Djurskyddet Sverige har inte bjudits in att kommentera betänkandet, men önskar att våra synpunkter tas i beaktande. Utredningen är mycket välgjord och genomarbetad. Den ger en bra överblick över...

Läs mer »

Skrivelse till landsbygdsministern

Med anledning av det kommande mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish) den 30 januari och särskilt agendapunkten om transport av levande djur, vilken vi menar är mycket oroväckande...

Läs mer »

”Kattregistret är inget hot mot bondkatten”

I en ledare i ATL 5 januari skriver Edvard Hollertz om ”det hotade livet som bondkatt”. Hollertz verkar inte ha hängt med i samhällets moraliska utveckling de senaste decennierna...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.