Remissvar och skrivelser


Angående krav på att hålla djur lösgående

Angående utredning av konsekvenserna att införa ett krav på att hålla djur lösgående Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få ge synpunkter på utredningen i ett tidigt skede och...

Läs mer »

Angående regeringsuppdraget ”Jakt i Sveriges ekonomiska zon”

Remissvar angående regeringsuppdraget ”Jakt i Sveriges ekonomiska zon” (NV-08969-16) Djurskyddet Sverige avslår förslaget att öppna upp för jakt i Sveriges ekonomiska zon av anledningen att den aktuella jakten är...

Läs mer »

Förslag till föreskrifter om jaktmedel

Remissvar angående förslag till föreskrifter om jaktmedel (NV-04496-18) Djurskyddet Sverige har valt att begränsa vårt remissvar till kapitel 6 gällande jakt med pilbåge på grund av tidsbrist. Tyvärr blev...

Läs mer »

Nya föreskrifter om träning och tävling med djur

Remissvar angående Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om träning och tävling med djur (Dnr: 5.2.16-4117/16) Sammanfattande kommentarer Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få ge synpunkter på förslaget. Vi...

Läs mer »

Regeringsuppdraget ”Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen”

Remissvar angående regeringsuppdraget ”Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen” (N207/04233/FJR) Djurskyddet Sverige har inte bjudits in som remissinstans för ovanstående remiss, men vi hoppas att vårt svar ändå...

Läs mer »

Remissvar försöksdjursföreskrifterna

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Tack för möjligheten att svara på remissen. Vi har valt att svara specifikt på de ändringar där vi klart ser hur ändringarna påverkar djurens...

Läs mer »

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning

Remissvar angående Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning (Dnr: 5.2.16-4117/16) Generella kommentarer Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få ge synpunkter på förslaget. I konsekvensutredningen anges på sidan...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om nötkreatur

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreatur inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 12 § Rörelsefrihet 5 kap 9 § Boxmått – rörliga...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 12 § Rörelsefrihet 5 kap 8 § Åldersangivelser 6 kap...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om fårhållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m. Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Sammanfattningsvis så tillstyrker Djurskyddet Sverige paragrafändringen angående rörelsefrihet. Som allmänna synpunkter vill Djurskyddet...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.