Djurskyddet Sverige i Almedalen 2017

Foto Almedalen

Djurskyddet Sverige deltar i Almedalsveckan i Visby varje år för att lyfta viktiga djurskyddsfrågor. I år arrangerar vi tre seminarier som kommer att handla om hur djurförsök kan ersättas med djurfria metoder, en hållbar svensk livsmedelsstrategi och varför det inte finns något djurskydd för fisk.

Utfasning av djurförsök – hur gör vi?

Datum: Måndag 3/7, kl. 14.30-15.50
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B 22

EU:s försöksdjursdirektiv är tydligt – det slutliga målet är att djurförsök ska fasas ut och ersättas med djurfria metoder. Hur kan Sverige uppfylla målet? Vad krävs för att Sverige ska bli ett världsledande land inom djurfri forskning?

Seminariet arrangeras tillsammans med Djurens Rätt.

En hållbar svensk livsmedelsstrategi – politikernas ansvar eller marknadens?

Datum: Tisdag 4/7, kl. 13.00 -14.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 23

Regeringen har fattat beslut om en svensk livsmedelsstrategi, en handlingsplan och åtgärdspaket. Målsättningen är att öka den svenska matproduktionen. Men hur ska det gå till och vad är det politiska ansvaret? Vilket ansvar har övriga aktörer i livsmedelskedjan?

Seminariet arrangeras tillsammans med Vi Konsumenter.

Läs om seminariets innehåll på Tidningen Djurskyddet

Varför finns inget djurskydd för fisk?

Datum: Onsdag 5/7, kl. 15.00-16.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B 24

Forskningen visar att fiskar upplever både smärta och lidande. Trots detta är djurskyddsreglerna för fiskar som föds upp för matproduktion bristande och fiskars välfärd faller ofta mellan stolarna.

Vad känner och upplever egentligen en fisk? Hur väl överensstämmer djurskyddsreglerna för fisk med vad forskningen visar? Varför är det nedprioriterat hur fiskarna mår? Och vad vill politiker och livsmedelsnäringen göra åt problemet?

Läs om seminariets innehåll på Tidningen Djurskyddet