Kräldjur och groddjur

  • Ormar, sköldpaddor, ödlor, paddor, grodor – vilket djur du än funderar på att köpa rekommenderas att du noga läser på om djurets behov. Det kan du göra på till exempel Djurkliniken Roslagstull eller Sveriges Herpetologiska Riksförening.
  • Det är framför allt av stor vikt att du tar reda på allt du kan om djurets behov av vatten, foder, temperaturskiftningar, ljus, naturliga beteenden och behov samt övrig skötsel och utrustning som rör just det djur du funderar på att köpa.
  • Det är enligt lag inte tillåtet är hålla djur som är viltfångade, djuret du köper måste vara fött och uppvuxet i fångenskap.
  • Det är förbjudet enligt lag att utfodra djur med levande djur.
  • Tänk på att vissa djur som klassats som hotade kan kräva ett importtillstånd. Läs mer om CITES-tillstånd på Jordbruksverkets hemsida.
  • Försäkra alltid ditt djur, de flesta försäkringsbolag kan hjälpa dig att hitta och välja försäkring. Djursjukvård kan bli kostsamt och du vet aldrig vad ditt djur kan råka ut för.

Senast uppdaterad: 27 augusti, 2021

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Ta del av bestämmelserna för kräl- och groddjur här.