Köp inte en smuggelhund

Antal hundar som smugglas in till Sverige ökar. Att köpa en illegalt införd hund är ett brott, ett stort hot mot både djurs och människors hälsa samt bidrar till att ännu fler hundar föds upp under fruktansvärda förhållanden. De som smugglar in hundarna blir mer och mer sofistikerade. Idag är det svårt för en vanlig valpköpare att avgöra om hunden är född i Sverige eller inte och om den importerade hunden har rätt papper, men det finns några tips som kan hjälpa dig på vägen.

Ett hot mot folk- och djurhälsan

Hundar som förs in i Sverige utan rätt vaccinationer, avmaskning och andra hälsoundersökningar riskerar att föra in sjukdomar i landet, som idag inte förekommer här. Ett exempel är rabies, en dödlig sjukdom som är utrotad i Sverige. Det finns även andra sjukdomar och parasiter, som inte går att vaccinera mot, men som är vanliga i andra länder. Det är en ännu större risk att en valp som växt upp under svåra förhållanden och utsatts för en lång och stressande transport utvecklar sjukdomar.

Genom att köpa en insmugglad hund stödjer du valpfabriker

Hundar som smugglas in i Sverige har oftast fötts upp i valpfabriker, långt ifrån de lagar och regler som gäller i Sverige. Att köpa en smuggelhund är alltså inte bara en risk för din valp och för dig, utan leder även till att fler vuxna hundar hålls under fruktansvärda förhållanden för att smugglarna ska kunna tjäna pengar på att smuggla och sälja valparna. Utan köpare, ingen marknad!

Tips för att undvika att köpa en smuggelhund

Det är inte lika lätt att undvika att köpa en smuggelhund idag som det var tidigare. De som smugglar in hundarna och de som säljer dem har blivit mer och mer sofistikerade. Annonserna ser ofta seriösa ut och säljarna hävdar att valparna är födda i Sverige eller visar papper på att den importerade hunden förts in lagligt. Dessa intyg är ofta falska. Ofta, men inte alltid, är det små populära hundraser och blandraser som smugglas. Var extra uppmärksam om du är intresserad av till exempel fransk bulldog, mops, malteser, pomeranian, bichon frisé och olika små blandraser.

  • Att importera en hund kräver stor kunskap! Om du saknar den kunskapen, välj en hund som är född i Sverige.
  • Valpar som importerats säljs ofta med så kallade EU-pass, där vaccinationer ska vara införda. Det är vanligt att dessa är förfalskade i ursprungslandet. Om du är det minsta osäker – be en svensk veterinär granska alla papper innan köpet.
  • Se till att valpen har ett veterinärintyg som är max 7 dagar gammalt. Är hunden inte helt frisk? Avstå köp!
  • Om du köper en svensk eller norsk valp ska den vara minst 8 veckor gammal. Från alla andra länder gäller att valpen ska vara minst 15 veckor för att få föras in i landet, först då kan den ha en giltig rabiesvaccinering.
  • Hunden du köper ska vara ID-märkt med ett mikrochip. Lagstiftningen säger att valpen ska vara chipmärkt och registrerad senast vid 4 månaders ålder, men en seriös uppfödare säljer inga valpar som inte är ID-märkta med ett mikrochip.
  • Se till att få träffa både tiken och valpen i hemmet, ingen valp ska köpas på en parkeringsplats eller liknande.
  • Om säljaren uppger att valpen är född i Sverige – be att få se att tiken är registrerad i det svenska hundregistret. Om säljaren inte vill uppge detta bör du avstå köp.
  • Om du blir det minsta tveksam – köp inte hunden! Även om du känner för valpen och vill rädda en specifik individ så kommer ditt köp att leda till att fler smuggelhundar föds under vidriga förhållanden.
  • Misstänker du att en hund införts illegalt? Kontakta Jordbruksverket och Tullverket.

Länkar:

Skaffa hund på ett tryggt sätt – Jordbruksverket.se

Hundsmuggling – Tullverket

Hundsmugglare alltmer organiserade – Tullverket

Senast uppdaterad: 7 november, 2023

Läs alla våra råd till hundägare!

Du kan beställa vår informationsbroschyr för hundägare gratis i vår webbshop här!

Bild på framsidan av Liten handbok för hundägare. En långhårig hund tittar glatt mot kameran