Häst

Börja med att ta dig en ordentlig funderare – har du tid och råd att ta hand om en häst under många år framöver? Fundera även på hur en häst förändrar ditt liv – innan du skaffar dig en. Bra alternativ till att ha egen häst är att bli skötare, medryttare eller fodervärd.

  • Har du möjlighet att få hjälp med hästen de dagar du får förhinder eller blir sjuk? Du kan ha hästen inackorderad i ett stall, vad ingår då och har de andra hästägarna i stallet och stallägarna samma syn på hur hästar ska skötas?
  • Är du beredd att regelbundet betala försäkring, vaccination, foder, hovslagare och eventuella veterinärräkningar?

Läs på

Läs de lagar och föreskrifter som gäller för häst på Jordbruksverkets hemsida. Tänk dock på att det är minsta krav som står i djurskyddsreglerna. En häst mår bäst om den får utföra så många naturliga beteende som möjligt och de har ett stort behov av att röra sig, få umgås med andra hästar och äta ofta. Därför är det bra om du lär dig mycket om hästens ursprung och beteendebehov. Här finns bra information.

Teckna försäkring

När en häst skadar sig eller blir sjuk kan den behöva veterinärvård. Det blir ofta höga kostnader, så teckna en bra försäkring. Undersök vilket försäkringsbolag som passar dig bäst. Exempel på försäkringsbolag är Agria, Folksam, If, Sveland, Moderna försäkringar och Svedea.

Att tänka på innan du skaffar häst

Den häst du köper bör alltid genomgå en grundlig veterinärbesiktning av en veterinär du som köpare bör välja, i anslutning till köpet.

Skriv alltid ett köpekontrakt när du köper häst och ett fodervärdsavtal om du ska vara fodervärd.

Ska du ha hästen inackorderad i ett stall så fråga om rutiner och säkerställ att du och stallägaren och de eventuella andra hästägarna har samma syn på hur hästar ska skötas, om ni ska hjälpas åt med skötseln.

Skötsel och tillsyn

Hästar är flockdjur och mår dåligt om de inte får umgås med andra hästar. De ska ha fysisk kontakt genom att gå i samma hage som andra hästar varje dag.

Hästar ska ha tillsyn minst en gång per dag, enligt lag. Men eftersom de är flyktdjur och lätt skadar sig är det bara positivt att se till dem oftare. Känn igenom din häst dagligen och kontrollera så att den inte är svullen eller varm i ben och hovar.

Det är lag på att hästens hovar regelbundet ska ses över och vid behov verkas och förses med beslag. Om hästen har problem med hovarna måste hovslagaren vara godkänd av Jordbruksverket för att få behandla och sko hästen.

Några saker du alltid bör ha till hands i närheten av din häst är bland annat bandagematerial, termometer, sax och telefonnummer till veterinär och nödslakt i närheten (både dagtid och nattetid).

Stall och hagar

Hästar ska ha skydd mot väder och vind. De kan stallas in i box i ett stall varje natt under den kalla årstiden eller hållas i lösdrift, där de har möjlighet att vandra runt. En väl utformad lösdrift är oftast det bästa och mest naturliga alternativet för hästar. Under den kalla årstiden ska de alltid ha tillgång till ligghall om de hålls i lösdrift. Men även sommartid använder hästarna gärna en ligghall för att skydda sig mot insekter och värme.

Ett stall måste ha en fungerande ventilation. Hästar har mycket känsliga luftvägar och kan råka ut för sjukdomar om de utsätts för dålig luft. Takhöjden är viktig i stallet/ligghallen eftersom hästar kan stegra sig och då riskerar att skadas om de slår i huvudet. Men även för luftflödet och ventilationen är det viktigt att ha en tillräcklig takhöjd i stallet. Det ska inte heller finnas risk att hästen skadar sig på utstickande spikar eller hängare av olika slag. Förvara inte skyfflar, grepar eller skottkärror i gångarna.

Om hästen inte får gå på lösdrift så är det nödvändigt att de får tillgång till utevistelse i tillräckligt stora hagar flera timmar om dagen tillsammans med minst en annan häst. Det är bra om det finns dungar med träd och att hagarna är kuperade, så att hästen kan söka skydd. Enligt lag ska hästar alltid kunna upprätthålla termisk komfort, därför är det viktigt att de till exempel erbjuds skugga vid varmt väder. Det är inte tillåtet att använda taggtrådsstängsel till häst. Enligt lag ska en häst varje dag få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Ridning och träning kan inte ersätta detta.

Id- märkning och hästpass

Alla hästar ska enligt lag ha ett hästpass. Hästar som fått sitt pass efter 2009 ska också vara id-märkta.

Foder

Hästar ska äta grovfoder. Hästens normala beteende är att ströva över stora områden och äta gräs. De är anpassade till att äta under långa tider och inte kraftigt gräs. Därför är det viktigt att du ger din häst ett bra foder och låter den äta under flera gånger per dag eller ha fri tillgång på foder om det är möjligt. Ättiden är minst lika viktig och allra helst ska hästen ha något att tugga på dygnet runt. Får hästen inte tillräckligt med grovfoder eller om det är långa uppehåll mellan fodergivorna kan den utveckla både magsår och stereotypa beteenden.

I grunden är inga hästar i behov av kraftfoder, utan mår bra av att endast äta ett bra grovfoder. Dock kan det finnas tillfällen då en häst behöver extra energi, i form av kraftfoder. Det kan var när den är sjuk eller om den är i hård träning. Men grovfodergivan ska inte behöva minskas.    

Hästar bör ha fri tillgång till vatten och de väljer helst att dricka ur kar eller större vattenhinkar och inte vattenkoppar. Det finns idag bra anordningar som kan hjälpa till att hålla vattnet frostfritt även under vintern.

Senast uppdaterad: 19 november, 2021

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Här kan du läsa om de bestämmelser som berör dig som hästägare.