Häst

 • Börja med att ta dig en ordentlig funderare – har du tid och råd att ta hand om en häst under många år framöver?

 • Den häst du köper bör alltid genomgå en grundlig veterinärbesiktning, av en veterinär du som köpare bör välja, i anslutning till köpet.

 • Skriv alltid ett köpekontrakt när du köper häst.

 • Provrid om möjligt den häst du är intresserad av vid fler än ett tillfälle.

 • En sjuk eller skadad häst blir snabbt dyrt, se till att du har rätt att ge din häst nödvändig veterinärvård genom att ha en bra försäkring.

 • Hästar är flockdjur och vill umgås med andra hästar. Lagmässigt har en häst rätt att få sitt behov av social kontakt tillfredsställt och bör hållas tillsammans med artfränder.

 • Hästar mår bra både fysiskt och mentalt av möjlighet till utevistelse i tillräckligt stora hagar flera timmar dagligen, helst tillsammans med minst en annan häst. Enligt lag ska en häst normalt dagligen få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter, i första hand ska detta ske utomhus.

 • Enligt lag ska utegångshästar under årets kalla period ha tillgång till någon form av ligghall som erbjuder en ren, torr liggplats samt skydd mot väder och vind. Studier har dock visat att hästar väljer att använda ligghallar som skydd mot väder och insekter på sommaren, så erbjud hästen skydd i hagen även på sommaren.

 • Det är inte tillåtet att använda taggtrådsstängsel till häst.

 • Det är lag på att en häst ska ha tillsyn minst en gång per dag.

 • Hästar bör ha fri tillgång till vatten. Annars ska den erbjudas vatten minst två gånger per dag. Hästar har ett stort behov av långa ättider och ska dagligen ges tillfredsställande mängd foder som tillgodoser både näringsbehovet och behovet av långa ättider. Får hästen inte tillräckligt med grovfoder kan den utveckla både magsår och stereotypa beteenden.

 • Byggnader och utrymmen där hästar hålls ska uppfylla vissa måttbestämmelser. Var noga med att platsen hästen ska bo på lever upp till lagkraven.

 • Tänk på att din häst behöver vaccineras och vid behov avmaskas. En veterinär kan ge dig mer information om detta.

 • Det är lag på att hästens hovar regelbundet ska ses över och vid behov verkas och förses med beslag.

 • Några saker du alltid bör ha till hands i närheten av din häst är bland annat bandagematerial, termometer, sax och telefonnummer till veterinär i närheten (både dagtid, nattid och nödslakt).

 • Alla hästar ska enligt lag ha ett hästpass. Hästar som fått sitt pass efter 2009 ska också vara id-märkta.

Senast uppdaterad: 25 november, 2016

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Alla bestämmelser som berör dig som hästägare.

De viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna som berör dig som hästägare.