Akvariefisk

Akvariefiskar

Fiskar är troligtvis det vanligaste husdjuret i Sverige, sett till antal individer. Värt att tänka på är att ingen fiskart är den andra lik, det kan vara lika stor skillnad mellan olika fiskarter som det är mellan en mus och en katt. Fiskar anses vara enkla husdjur, men att hålla fiskar i fångenskap kräver mer kunskap än man kanske tror. De har olika behov beroende på art och behoven kan ibland vara svåra att möta i ett hem. Det kan vara svårt att se på en fisk om den mår bra eller inte, speciellt för den som inte är van. Luras inte av att du inte förstår fiskarnas kroppsspråk! De är intelligenta djur som upplever både smärta och stress. Visste du att många fiskar går att klickerträna?

Tänk efter före!

Tänk på att fiskar är individer och omfattas av djurskyddslagen på samma sätt som andra djur. Du är skyldig att ha kunskap om fiskarna du håller, att hålla dem på ett sätt som gör att de kan få utlopp för sina naturliga beteenden och att se till att de har en god djurvälfärd. Det är inte alla fiskar som passar för att bo i fångenskap, välj en art som du vet kan få ett gott liv. Kontrollera även noga att det är lagligt att köpa just de fiskar du har tänkt dig, vissa behöver åtföljas av ett CITES-intyg för att få säljas. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Tänk efter hur livet med fiskar passar både fiskarna och dig innan du skaffar fiskar!

  • Har du plats för fiskar? Vissa kräver stora akvarier för att må bra!
  • Hur löser du passning för fiskarna om du reser bort? Du är skyldig att ge fiskar tillsyn minst en gång per dag.
  • Har du tid att kontrollera hur fiskarna mår och göra rent akvariet efter behov?

Skötsel

Alla sällskapsdjur som normalt lever i grupp ska få göra det även i fångenskap. De fiskarter som naturligt bildar stim bör hållas med fiskar av samma art. När du sätter samman olika arter och individer i ett akvarium är det viktigt att ta hänsyn till deras beteenden så att aggressivitet och stress undviks. Det finns arter som är ensamlevande och aggressiva av naturen. Ett exempel är kampfisken, kampfiskhanar ska absolut inte hållas ihop och de kan vara svåra att hålla ihop även med honor eller andra arter.

Tänk på att ge fiskarna den berikning de behöver för att må bra. Alla fiskarter är olika och du behöver utgå ifrån deras naturliga beteende när du planerar deras skötsel. Tillbringa tid vid akvariet för att se hur fiskarna mår. Har något ändrats i deras beteende eller utseende?

Utrymmen

Akvariets utformning och storlek måste vara anpassade efter fiskarnas storlek, antal och levnadssätt. Enligt lag bör volymen aldrig vara mindre än 40 liter vatten. Som grund är klotformade akvarium, så kallade guldfiskskålar, inte tillåtna. Det beror på att vattenytan blir för liten för att syresättningen ska fungera. Vissa fiskarter kräver ett mycket stort akvarium, till exempel på grund av storlek eller för att de lätt blir aggressiva. Minst en sida av akvariet ska vara minst en sida av akvariet vara skyddad från insyn, eller så ska inredningen ge ett sådant skydd. Du ska inreda akvariet med sådant som motsvarar just din arts naturliga miljö, så återigen, läs på om den art du är intresserad av! Växter och gömslen är till exempel viktiga för fiskar som vill gömma sig. Även bottenmaterialet ska vara anpassat till artens levnadssätt.

Vattnets kvalitet är såklart mycket viktig för en fisk. Det måste vara rätt temperatur, syresättning, pH-värde och salthalt för just den art du vill hålla. Kom ihåg att inte plötsligt ändra vattenkvaliteten. Du bör ha något slags pump i akvariet.

Utfodring

Läs på noga om hur du ska utfodra dina fiskar för att de ska må bra! Är det ett rovdjur du har i akvariet? Eller en ren växtätare? Eller något däremellan? Se till att du ger ett foder av rätt kvalitet, näring, i rätt mängd och lagom ofta. Och se till att alla fiskar får tillgång till fodret! Du kan också läsa på om foderberikning för fiskar för att de ska få utlopp för sina naturliga beteendebehov.

Senast uppdaterad: 9 oktober, 2021

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Ta del av bestämmelserna för akvariefiskar här.