Akvariefisk

  • Att ha fisk tar mer tid och kräver mer kunskap än man kanske tror. Ta reda på så mycket du kan om den fiskart du är intresserad av, innan du köper akvariefisk. Det kan du göra på till exempel Zoopet.
  • Det är lag på att akvarium ska anpassas efter den fiskart som bor i det vad gäller temperatur, vattenkvalitet, bottenmaterial och inredning. En sida av akvariet ska också vara insynsskyddad.
  • Akvarievattnets volym, djup och yta ska enligt lag anpassas efter hur många och hur stora fiskarna är, samt efter deras levnadssätt.
    Det är generellt inte tillåtet att hålla akvariefiskar i klotformade akvarier.
  • Olika fiskarter kräver olika foder. Ta reda på vad den fiskart du håller ska äta, samt hur mycket och hur ofta.
  • Kolla upp om du behöver en tilläggsförsäkring i din hemförsäkring för ditt akvarium.
  • Tänk på att vissa djur som klassats som hotade kan kräva ett importtillstånd. Läs mer om CITES-tillstånd på Jordbruksverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 27 augusti, 2021

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Ta del av bestämmelserna för akvariefiskar här.