Ideologi

Vår vision är: Ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur.

Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Organisationen jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Varje människa måste ta ansvar för djur i sin omgivning. Sällskapsdjur och lantbruksdjur som lever under vårt beskydd innebär ett stort ansvar för djurägaren, men även den som äter mat som tillverkats av eller producerats av djur har ett ansvar för hur djuren levt.

Därför kräver vi av politiker att lagar skyddar djuren. Vi vill också påverka alla människor till att utveckla ett empatiskt förhållningssätt till djur.

Våra kärnvärden

För att nå vår vision präglas Djurskyddet av tre kärnvärden – empati, kompetens och att vi gör skillnad. Dessa kärnvärden är vägledande i vårt dagliga arbete.

Empati

Vår organisation har sin grund i empati och medkänsla för djur. Vi menar att djur är kännande varelser med behov som skiljer både mellan arter och mellan individer. Detta vill vi förmedla utåt till andra människor och därför ska det märkas i vår kommunikation.

Kompetens

I vår organisation finns stor kunskap om djur och djurskydd. Vi baserar våra policys och uttalanden på erfarenhet, vetenskap och etik. Detta ökar vår trovärdighet då människor ska kunna lita på att det vi säger är sant. Det kräver av oss att vi är pålästa och aktuella.

Vi gör skillnad

Vi agerar både praktiskt och påverkande. Vi gör utspel i aktuella frågor och ligger på politiker och vi hjälper även djur till ett bättre liv genom vår djurhemsverksamhet. Vi tar ansvar för djuren där samhället inte gör det och därmed gör vi skillnad, både på kort och på lång sikt.

Senast uppdaterad: 21 oktober, 2022

Principprogram

Ladda ner Djurskyddets principprogram, som antogs av förbundsstämman 2022.

Bild på principprogram

 

Tips om djur

Vad är viktigast att veta när du ska skaffa (eller redan har) ett djur? Läs här.

Kanin