Ideologi

Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur.

Vår verksamhet är att rädda och skydda djur.

Vårt mål är att alla djur erkänns som kännande varelser och att alla djur har ett egenvärde samt att alla människor har ett empatiskt synsätt och behandlar djuren utifrån detta.

Vi arbetar för att människan fortsatt ska kunna hålla djur, där djuren får leva ett gott liv med möjlighet att kunna utföra de naturliga beteenden som bidrar till en bättre djurvälfärd och skyddas från lidande. Vi vill också ha ett samhälle där vilda djur respekteras och ses som en viktig del av ekosystemet.

När djuren avlivas ska det ske snabbt och smärtfritt. Vi tar avstånd från långa och plågsamma transporter. Detta gäller alla djur oavsett om de lever vilt eller hålls av människan. Om djurens välfärd inte kan garanteras anser vi inte att människan har rätt att hålla djuren. Mot bakgrund av detta ser vi en framtid där människan konsumerar färre och betalar mer för animaliska produkter för att möjliggöra en förbättrad djurvälfärd.

Våra kärnvärden

För att nå vår vision präglas Djurskyddet av fem kärnvärden – empati, kompetens, trovärdighet, viljestyrka och att vi gör skillnad. Dessa kärnvärden är vägledande i vårt dagliga arbete.

Empati

Vår organisation har sin grund i empati och medkänsla för djur. Vi menar att djur är kännande varelser med behov som skiljer både mellan arter och mellan individer. Detta vill vi förmedla till andra människor och ska märkas i allt vårt arbete.

Trovärdighet

Med vår kompetens om djur och djurskydd blir vi trovärdiga. Människor ska kunna lita på att vi står på djurens sida. Vi är transparenta i hur vår verksamhet bedrivs. Det ska kännas tryggt att stödja vårt arbete med ekonomiska bidrag och/eller sitt engagemang.

Kompetens

Vi har stor kunskap om djur och djurskydd. Vi baserar våra policys och uttalanden på erfarenhet, vetenskap och etik. För att vara kompetenta krävs att vi är pålästa och aktuella.

Viljestyrka

Vi är engagerade och handlingskraftiga med utgångspunkt i att vårt arbete ska göra skillnad för djuren. Vi är envisa och pådrivande i vårt arbete med att påverka politiker och myndigheter och låter inte motgångar stoppa oss.

Vi gör skillnad

Vi agerar både praktiskt och påverkande för att förbättra för djuren. Vi tar parti för djuren även där samhället inte gör det och därmed gör vi skillnad, både på kort och på lång sikt.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2023

Principprogram

Ladda ner Djurskyddets principprogram, som antogs av förbundsstämman 2022.

Bild på principprogram

 

Tips om djur

Vad är viktigast att veta när du ska skaffa (eller redan har) ett djur? Läs här.

Kanin