Samarbete med tidningen Kattliv

Sedan 2017 har Djurskyddet Sverige och tidningen Kattliv samarbetat. Vi har ett gemensamt mål om att sprida kunskap om katter och höja katternas status. I och med ett samarbete kan vi använda varandras kanaler för att nå en bredare målgrupp.

Tidningen Kattliv bidrar till Djurskyddet Sveriges arbete bland annat genom att donera en gåva för varje ny prenumerant vi hjälper dem att värva. Samarbetet innebär också att vi får möjlighet att sprida kännedom om vårt arbete genom att synas i deras tidning med redaktionellt material.

Om tidningen Kattliv

Kattliv värnar om kattens grundläggande behov och verkar för att höja kattens status. Kattliv är ett familjemagasin för alla som älskar katter, lever med katt eller funderar på att skaffa katt. Genom reportage och artiklar belyser de kattens situation i samhället och dess behov ner på familjenivå. De ger veterinära råd, hälsotips och beteenderåd – alltid med kattens bästa i åtanke. Kattliv vill hjälpa till att berika kattens vardag, fördjupa relationen mellan människa och katt samt öka kunskapen om och förståelsen för Sveriges vanligaste husdjur. Kattliv har genom åren stöttat svenska katthem och även forskning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för friskare katter.

Vill du prenumerera på Kattliv?

Kattliv skänker 100 kr till Djurskyddet Sverige för varje ny prenumerant de får via oss. Du betalar 374 kr för 8 nummer. Beställ din prenumeration genom att maila dina adressuppgifter till pren@kattliv.com, skriv ”Djurskyddet” i ämnesfältet.

Läs mer på Kattlivs hemsida

Senast uppdaterad: 23 augusti, 2021

Vill ditt företag samarbeta med oss?

Har ditt företag en idé om hur vi tillsammans kan arbeta för djurens bästa?

Kontakta Peter Solstedt som arbetar med våra företagssamarbeten:
peter.solstedt@djurskyddet.se
08-688 28 34