Skriv under för kors rätt att beta!

Kor av mjölkras som promenerar mot kameran

Sverige är unikt. Enligt lag måste kossor kunna beta gräs utomhus på sommaren, precis som de är skapta att göra. Men så kanske det inte är så länge till.

Sverige är det enda land i världen där det är lag på att alla nötkreatur över 6 månader (förutom tjurar) måste ges möjlighet att beta utomhus på sommaren. Det är något som de flesta av oss är stolta över. Men några tunga aktörer tycker att beteskravet är orättvist för att de tycker att det gör det dyrare att föda upp djur i Sverige än i andra EU-länder. Lantbrukarnas riksförbund, LRF är en av aktörerna som vill ta bort beteskravet med hänvisning till att bonden ska få bestämma själv över sina djur.

Dessa krav har även plockats upp av politiker. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), med stöd av övriga regeringspartiet och SD, har tillsatt en utredning om ”stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”. Peter Kullgrens parti har vid flera tillfällen motionerat i riksdagen om att ta bort beteskravet ur lagen.

Vår unika svenska djurskyddslagstiftning är alltså hotad på allvar! Nötkött från Sverige innebär för många konsumenter en försäkran om att djuren fått gå på bete. Men när köttet kommer från tjurar som inte omfattas av beteskravet är svenskt ursprung ingen garanti för betande djur. När andra vill avveckla vill vi utveckla beteskravet.

Bete är en del av kornas naturliga beteenden och bidrar till fysiskt och psykiskt välmående. Det är avgörande att behålla och utveckla betesrätten för mjölkkor och andra nötkreatur.

Ta ställning för betesrätten och ett mer naturligt liv för våra kor. Skriv under idag för kors rätt att beta!