”Att leva under ständigt hot om våld eller inte veta när man får mat nästa gång är en mardröm, oavsett om offret är djur eller människa.”

I en debattartikel som publicerades 27 september 2023 i Sydsvenskan skriver Djurskyddet Sverige att det senaste året har flera fall uppmärksammats i media där djurägare misstänks för vanvård och våldsbrott mot djur, men där myndigheterna inte omedelbart har kunnat omhänderta djuren. Djurskyddet Sverige vill att lagen ändras så att djur som far illa inte tvingas stanna kvar hos sina misstänkta förövare medan en, i många fall långdragen, rättsprocess pågår. Att leva med ett ständigt hot om våld eller att inte veta när man får mat nästa gång är en mardröm, oavsett om offret är ett djur eller människa.

I djurskyddslagen (9 kap.1§, punkterna 5 och 6) står att djurförbud ska prövas av Länsstyrelsen när en dom om djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen vunnit laga kraft, alltså efter att hela överklagningsprocessen är över. Detta innebär att en person som dömts för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen kan fortsätta att ha djur i sin ägo under tiden hen överklagar domen. Processen kan ta flera år.

Djurskyddet Sverige uppmanar därför regeringen att snarast agera genom att:

  • Länsstyrelsen ges möjlighet att besluta om ett tillfälligt djurförbud, under tiden en utredning görs av Åklagarmyndigheten och fallet tas upp i domstol, för att förhindra att djur utsätts för lidande. Djurskyddslagen har som syfte att förhindra lidande och som läget är just nu, är djuren skyddslösa under förundersökningen och under rättsprocessen.
  • Återinföra en skrivelse likt den som fanns i förra djurskyddsförordningens 74§, så att Länsstyrelsen har större möjligheter att skydda djur från lidande under en överklagningsprocess och i syfte att göra processerna likvärdiga och rättssäkra.

Läs hela debattartikeln här.

Debattartikeln har även skickats som ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren.