Ägg

Det finns flera saker att tänka på om man vill köpa ägg från höns som inte lever ett plågsamt liv. Det är lätt att låta sig luras av att man gör hönorna en tjänst när man köper ägg från frigående höns. Bara för att du köper ägg från frigående höns betyder det inte att alla hönor vistas fritt och kan röra sig som de vill.

Inredda burar accepterades

Målsättningen med den nya svenska djurskyddslagen från 1988, var att förbjuda burhållningen av värphöns. Burförbudet skulle träda i kraft 1999. Problemet var att det fanns dålig kunskap om fungerande system för frigående höns i större skala och det fanns inte heller några utvecklade system. Innan burförbudet trädde i kraft omformades lagstiftningen så att man införde krav på sittpinne, rede och sandbad. Därmed blev de inredda burarna accepterade. Många äggproducenter krävde övergångsvis dispens och överklagade den svenska lagstiftningen till EG-domstolen. Nu har i stort sett alla förbjudna burar för höns försvunnit i Sverige.

Hemköp säljer inte ägg från burhöns

Det är endast Sverige som genomfört ett förbud mot de gamla hönsburarna. EU har fattat beslut om motsvarande förbud mot de gamla hönsburarna. Detta ska träda i kraft 2012. Äggindustrin driver hårt att skjuta ikraftträdande till 2022, men EU-kommissionen har hittills hållit fast vid år 2012. Djurskyddsorganisationer inom EU har framgångsrikt tvingat detaljhandelskedjor att inte sälja burägg. I Sverige sa handeln nej till ägg från förbjudna burar. I mars 2009 har endast Hemköp fattat beslut om att inte sälja ägg från burhöns.

6 miljoner värphöns i Sverige, varav 6 % i ekologisk hållning

Det finns cirka 6 miljoner värphöns i Sverige. 6 % av hönsen finns i ekologisk djurhållning, 60 % av hönorna finns i frigående system och 40 % i inredda burar. Fördelarna från konsumentens synpunkt är man genom märkning kan göra medvetna val. Märkningen delas upp i ekologiska, frigående och höns i burar. Man skiljer inte på de gamla, i Sverige förbjudna burarna, och s.k. inredda burar.

Ägg från förbjudna burar finns i svenska butiker

På grund av svenska salmonella-bestämmelser måste importerade ägg komma från höns som är anslutna till salmonellakontrollprogram. Finska ägg har samma salmonellastatus som Sverige och är de ägg som man oftast kan finna i svenska butiker. I Finland finns höns i gamla svenska förbjudna burar. Det gäller därför att vara mycket observant om man köper finska ägg. Danska ägg kan också bli aktuella eftersom Danmark har ansökt hos EU-kommissionen att få samma salmonellastatus som Sverige.

Problem med olika inhysningssystem för värphöns

Frigående höns är inte problemfritt. När man håller höns inomhus i stora flockar uppstår risk för fjäderplockning och kannibalism. Genom att hönsen har kontakt med sin egen gödsel ökar också risken för spridning av parasiter och sjukdomar. Det var skälet till att man en gång tiden satte hönsen i små burar – ju färre djur i gruppen ju mindre risk. De berikade burarna, som har rede, sittpinne och sandbad är avgjort bättre än de gamla hönsburarna. Med åren har man lärt sig mycket om hur man kan förebygga problem i de frigående systemen, men sjukdomsproblemen kan vara större än i burhållning. Ekologiska höns måste ges möjlighet att gå ut. Genom att flytta hus och byta grönytor kan man undvika parasitproblem.

De nya burarna är inte mycket bättre än de gamla

De nya så kallade “inredda burarna” skiljer sig från de gamla burarna genom att de är något större och har värprede, sittpinne och ströbädd. Hönorna kan dock inte bete sig naturligt i de nya burarna. De har fortfarande en begränsad yta att röra sig på och det diskuteras mycket huruvida varje höna har tillgång till sandbadet.

Välj ekologiska eller frigående utomhus

Ekologiska och frigående höns utomhus har det bättre genom att de har större ytor att röra sig på. De lever dock största delen av sina liv inomhus och tillåts vara ute endast en liten del av året. Ekologiska höns har dock tillgång till en sk berikad vinterträdgård under vintern.

På restaurang

I beredda livsmedel som i “färdigmat” och på restauranger kommer äggen ofta från höns som lever i de förbjudna burarna. Därför bör du fråga servitören var äggen kommer ifrån.

Märkningar

Idag ska alla ägg i livsmedelsbutikerna, så kallade klass A-ägg märkas med produktionssystem. Både kartong och ägg ska märkas med produktionsform, nationalitet och producentkod.

Ekologiska ägg

Betyder att hönorna har en yta motsvarande max 6 hönor per tillgänglig yta kvadratmeter att röra sig på. Av hönornas foder ska minst 95 % vara ekologiskt odlat. Hönorna har tillgång till utevistelse under vegetationsperioden, det vill säga från maj till oktober, och under vintern tillgång till vinterträdgård som är berikad med till exempel höbalar. Lantbrukaren och packeriet är kontrollerat och godkänt av Krav.

Frigående ute

Betyder att fåglarna har tillgång till rastgård och möjlighet att gå ut varje dag året runt. Inomhus har hönorna en yta på max 9 hönor per tillgänglig yta kvadratmeter att röra sig på och utomhus minst 4 kvadratmeter per höna.

Frigående inne

Betyder att hönorna har en yta på max 9 höns per tillgänglig yta kvadratmeter inomhus att röra sig på.

Burägg

I Sverige har burhöns 750 kvadratcentimeter tillgänglig yta per höna inräknat ströbädd och värprede, och 8–10 hönor får vistas i samma bur. I övriga EU gäller 550 kvadratcentimeter tillgänglig yta per höna. De så kallade “inredda burarna” skiljer sig från de äldre burarna genom att de är marginellt större och har värprede, sittpinne och ströbädd. Hönorna kan dock inte bete sig naturligt i de nya burarna.

Senast uppdaterad: 9 april, 2019

Konsumentguide

Ladda ner guiden “Så mår djuren som ger oss vår mat”