Kyckling

När du köper kyckling i affären kan det vara svårt att veta var och hur kycklingen är uppfödd. Många snabbväxande slaktkycklingar lever ett hårt och plågsamt liv, som vi som konsumenter inte ser. Ett bra val är därför att köpa ekologisk kyckling.

25 kycklingar per kvadratmeter

Svenska slaktkycklingar lever ofta i storskaliga anläggningar. Branschen inrättade 1987 ett djuromsorgsprogram, som innebär att varje uppfödningsanläggning årligen besiktigas utifrån miljö och skötsel. Utifrån besiktningsresultatet avgörs hur många kycklingar (kg kyckling) uppfödaren får ha per kvadratmeter. I Sverige är den maximala gränsen 36 kg per kvadratmeter eller 25 kycklingar. EU har beslutat om ett kycklingdirektiv, som träder i kraft 2013. Direktiv medger att producenten med marginella åtgärder får ha 42 kg per kvadratmeter. I dagsläget (mars 2009) tillämpas ofta upp till 45 – 50 kg per kvadratmeter i många EU-länder.

Snabbväxande kycklingar får benproblem

För att förebygga parasitangrepp (coccidios) behandlas samtliga kycklingar med bekämpningsmedel, coccidiostatika. Dessa medel har också en antibakteriell effekt för att förebygga en bakteriell tarminfektion. Ett av de mest diskuterade djurskyddsproblemen är den snabbväxande kycklingen, som ger problem med benlidanden, som är smärtsamma för kycklingen. Avelsarbetet med kyckling domineras av ett fåtal stora avelsföretag, ofta med amerikanska ägare. Det skiljer mellan de s.k. kycklinghybriderna när det gäller benproblem. Den amerikanska Cobb har mer problem än den brittiska Ross (båda hybriderna finns i Sverige).

Svenskt Sigill

Regelverket maximerar beläggning till 25 kg kyckling per kvadratmeter och har ett förbud mot generell behandling med cocciodiostatika. Istället vaccineras kycklingarna mot coccidios. Bjärefågel föder upp en Svenskt Sigill-märkt kyckling.

Ekologisk kyckling

Ekologisk kyckling får ekologiskt foder och måste ha tillgång till utevistelse. Kycklingarna får inte behandlas med parasitbekämpningsmedel (cocciodiostatica) och slaktas först vid 81 dagars ålder. Detta skapar en del problem eftersom kycklingarna kan angripas av parasiter. Eftersom det i Sverige endast finns snabbväxande kycklinghybrider, kan det vara svårt att hålla igen tillväxten, så att man inte får för mycket benproblem. Utedriften ger kycklingen goda möjligheter till naturligt beteende och bra motion. I dagsläget finns bara en ekologisk kyckling i Sverige och det är Bosarpkycklingen.

Senast uppdaterad: 26 september, 2018

Konsumentguide

Ladda ner guiden “Så mår djuren som ger oss vår mat”