Olika märkningar

Titta på de olika märkningarna på köttet/mejeriprodukterna. Det finns flera olika typer av märkningar, därför bör du veta vad märkningen står för.

Bilda dig en egen uppfattning om vad märkningarna betyder för djurskyddet och för dig.

Se upp!

Det finns producenter som vill ge sken av att deras produkter har egenskaper som de egentligen inte har. Världsnaturfondens pandasymbol är ett exempel på detta. Det kan tyckas vara en miljömärkning, men i själva verket visar det bara att producenten ger ekonomiska bidrag till WWF. Var därför noga med att du vet vad symbolen står för på produkten du tänker köpa.

KRAV

Krav-märkeKRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. Produkter som märks är livsmedel, produktionshjälpmedel (t.ex. blomjord) och textilier. Efterlevnaden av regelverket kontrolleras av en oberoende kontrollorganisation s.k. tredjepartscertifiering.

Kravmärkning står för
”Kravmärkta produkter har inte behandlats med kemiska bekämpnings- medel eller konstgödsel. Djuren har behandlats väl och har fått vistats utomhus. Inga genmodifierade organismer har heller förekommit under produktionen.”

Demeter

Demeters loggaSvenska Demeterförbundet är ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer i Sverige. Produkter som märks är främst livsmedel.

Demetermärkning står för
”Husdjuren skall kunna följa sina naturliga beteendevanor och rörelseförlopp. Fullständig självförsörjning med eget foder skall eftersträvas. Husdjuren bör vara födda och uppväxta på en av Svenska Demeterförbundet kontrollerad biodynamisk gård, och härstamma från den till gården hörande besättningen.”

Svenskt Sigill

Svenskt sigill_loggaSvenskt Sigill är ett dotterbolag till LRF. Svenskt Sigill utarbetar regelverk som gäller för mjölkproduktion, nötkött, gris- och kycklinguppfödning. Märkningen garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar och omfattar mejeriprodukter, naturbeteskött, griskött och kyckling. GMO är inte tillåtet i odling eller som foder. Regelverket kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan s.k. tredjepartscertifiering.

Svensk Sigillmärkning står för
Livsmedelsäkerhet, djuromsorg och miljöhänsyn. I basen ligger svensk djurskyddslagstiftning kompletterat med ett antal mer långtgående djuromsorgskrav

Marine Stewardship Council

Msc_loggaMarine Stewardship Council är en fristående, icke-MSC
vinstdrivande organisation. Dess uppgift är att arbeta för ett uthålligt havsfiske som bedrivs på ett sätt som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet.

MSC-märkning står för
”Fisk- eller skaldjursprodukter som är fiskade på ett uthålligt sätt och inte bidrar till en utarmning av den marina miljön.”

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

ASC är precis som MSC en internationell hållbarhetsmärkning, men till skillnad från MSC gäller symbolen för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC ser till att fisken är producerad på ett ansvarsfullt, miljömässigt samt socialt hållbart sätt genom att de granskar odlingarna.

Miljömärkningar

Bra Miljöval (Sverige), Svanen (Norden) och EU-blomman (EU) är enbart miljövänliga märkningar och gäller inte livsmedel. Dessa har inget med djurskydd att göra mer än indirekt då vilda djur gynnas av en icke förgiftad miljö.

Senast uppdaterad: 9 april, 2019