Djurskyddet Sverige söker ekonomiansvarig 50–100 %

Vi söker nu förstärkning på ekonomisidan till vårt kansli. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Grundtjänsten är på 50 % och arbetsuppgifterna är följande:

  • Upprätta bokslut och årsredovisningar
  • Sammanställa rapporter, ekonomiska redogörelser och avstämningar till generalsekreterare och förbundsstyrelse
  • Föredra ärenden på styrelsemöten, konferenser m.m.
  • Stöd till styrelsens kassör i placeringsfrågor
  • Löpande kontakt med våra förvaltare
  • Arbeta med frågor och handläggning av arv, gåvor och testamenten
  • Redovisning av organisationens 90-konto till Svensk insamlingskontroll och FRII
  • Kontaktperson gentemot lokalföreningarna i ekonomiska frågor
  • I samarbete med förbundskassören ta fram förslag till budget.

På kansliet finns idag en ekonomiassistent som sköter den löpande bokföringen och fakturahanteringen.

Har du dessutom kompetens inom ett eller flera av följande områden:
stiftelseadministration, lönehantering, företagssamarbeten, insamlingsfrågor och HR, finns möjlighet till en högre tjänstgöringsgrad på upp till 100 %.

Du som söker bör vara utbildad högskoleekonom. Du bör ha erfarenhet av arbete i ideella organisationer och gärna med insamlingsfrågor. Att du har ett djurskyddsintresse är en fördel och vi förutsätter att du delar organisationens grundläggande värderingar.

Djurskyddet Sverige är en ideell organisation med 47 anslutna lokalföreningar. Vi har 90-konto. Kansliet ligger i Hammarby Sjöstad och har ett tiotal anställda. Vi har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen. Arbetet leds av generalsekreteraren. Du kan läsa mer om organisationen på www.djurskyddet.se

Kontaktperson generalsekreterare Åsa Hagelstedt tel: 08-688 28 37
asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Senast uppdaterad: 13 mars, 2018