Almedalsseminarium: Hur hållbart är fisket för fisken?

Tid: Torsdag 4 juli kl 12.30-13.45
Plats: Sal D24, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Fisk och fiske lyfts ofta i klimat- och miljödebatten. Konsumenterna kan välja mellan olika hållbarhetsmärkningar när de vill köpa fisk och samtidigt tänka på miljö och klimat. Men vem tänker på själva fisken, hur den mår och hur djurskyddet ser ut inom uppfödning och slakt av fisk? Innebär hållbarhetsmärkningar av fiskprodukter även ett hållbart liv för fisken?

Vi frågar experterna om de viktigaste djurskyddsutmaningarna fiskenäringen står inför för att det ska vara hållbart även för fiskarna. Tillsammans med representanter från olika hållbarhetsmärkningar diskuterar vi kring fiskskydd som en del av hållbarhetsbegreppet. Hur kan klimat, miljö och djurskydd kombineras? Hur viktigt är djurskydd för konsumenterna? Vad kan vi tillsammans göra för att fiskuppfödning och fiske ska vara hållbart både för miljön och för fiskarna?

Lättare lunch serveras från 12.15 och seminariet startar 12.30.

Medverkande:

  • Lotta Berg, Professor, SLU
  • Anita Falkenek, VD, KRAV
  • Linnea Engström, Programdirektör, MSC
  • Inger Melander, Commercial Marketing Manager, ASC
  • Maja Forssell, Regelutvecklare, Sigill Kvalitetssystem

Länk till evenemanget på facebook!