Ny rapport: Djurhälsopersonalens anmälningsplikt och avelslagstiftningen

Under vintern 2022–2023 genomförde Djurskyddet Sverige en granskning av hur djurhälsopersonal uppfyller sin anmälningsplikt gällande avelslagstiftningen för hund och katt. Bakgrunden till granskningen är att det, trots att det bryter mot rådande djurskyddslagstiftning, bedrivs avel på hundar och katter med fysiska egenskaper som åsamkar dem stort fysiskt och psykiskt lidande.

Detta arbete mynnade ut i en rapport som nu finns att läsa.

Ladda ner rapporten digitalt här eller beställ den i fysisk form via vår webbshop.