Angående inslag om avlivning av katt i ”SMS-bikten”

Till Mix Megapol,

I programpunkten ”SMS-bikten” söndagen den 16:e september diskuterades ett SMS där insändaren beskrev hur denne ”slagit ihjäl” sin partners katt istället för att avliva den hos veterinär. Detta för att spara de 400 kronorna en avlivning skulle kostat.

Skrivelsen som pdf

Reaktionen från programledarna var att raljerande föreslå andra sätt att döda katten på, bland annat att köra över den och ”binda eller tejpa den så den ligger stilla” och att spekulera i vilka föremål insändaren skulle kunnat använda. På frågan om insändaren kunde förlåtas för handlingen, menade åtminstone en av programledarna att handlingen självklart skulle förlåtas.

Inte en enda gång nämndes det att plåga ett djur till döds är ett lagbrott. Inte heller diskuterades det moraliska dilemmat att plåga en kännande individ med förmåga att uppleva smärta, rädsla och ångest. Att programledarna inte från början påpekar att det är ett brott mot djurskyddslagen att inte låta avliva ett sjukt djur på rätt sätt är allvarligt. Men att dessutom börja diskutera sätt att plåga katten, med andra ord att mer eller mindre uppmuntra till än värre brott mot djur är helt oacceptabelt.

Tyvärr är detta bara ytterligare ett bevis på den låga status katterna har i vårt samhälle. Vi arbetar dagligen med att försöka rädda och hitta nya trygga och kärleksfulla hem till katter som utsatts för våld och/eller att bli övergivna. Katter behandlas som slit och slängvaror på ett sätt som ex hundar inte gör.

Redaktionen har nu bett om ursäkt på sin Facebook-sida. Här skriver man bland annat: ”Av dagens reaktioner att döma förstår vi att flera lyssnare tagit illa vid sig av diskussionen. Därför vill vi be om ursäkt till dessa och klargöra att vi på intet sätt är för någon form av djurplågeri eller att djurens rätt kan kränkas på bekostnad av underhållning.” Det är bra. Men ursäkten står tyvärr inte i proportion till inslaget. Varken i tid, kraft eller hur många som nåtts av budskapet.

Katter är ett våldsutsatt djurslag. Många våldsverkare börjar också bruka våld mot katter eller andra djur innan man går vidare till att utsätta människor, ofta kvinnor och barn, för våldet. Att beivra våld mot djur är således inte bara en djurskyddsfråga. Att ”skämta” på det sätt som gjordes i programmet är tyvärr troligt att det uppmuntrar, ofta unga, våldsverkare till att plåga katter och andra djur. På samma sätt som att skämt om våld mot kvinnor eller rasistiska skämt bidrar till att legitimera den typen av hat. Vi tycker därför att den enda rimliga, riktiga ursäkten i detta läge vore att ägna rejäl sändningstid åt att diskutera problemet med våld mot djur i allmänhet och katter i synnerhet. Och varför inte ordna en insamling till ett katthem eller någon annan som lägger tid och kraft på att rädda djuren som plågas?

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare Djurskyddet Sverige