Bli medlem

Utan våra medlemmar skulle vi inte existera. Fler medlemmar ger oss en ökad tyngd och större genomslagskraft i djurskyddsfrågor.

Du kan välja att bli medlem i en av våra lokalföreningar eller direkt i förbundet Djurskyddet Sverige. Alla medlemmar får vår medlemstidning Tidningen Djurskyddet som ges ut fyra gånger per år. Tidningen finns även på webben. Du får också ta del av ett antal medlemsförmåner, såsom rabatt hos olika nätbutiker.

Du kan välja att gå med i vilken förening du vill, men när du fyller i ditt postnummer får du ett förslag på din närmaste lokalförening. Föreningarnas årsavgifter ser du nedan, och årsavgiften för direktmedlemskap i Djurskyddet Sverige är 330 kronor (för studenter 165 kronor).

Senast uppdaterad: 19 januari, 2017

Medlemsservice

Har du frågor om ditt medlemskap, att bli medlem eller liknande frågor. Kontakta Majk Michaelsdotter på kansliet på 08-688 28 35 eller info@djurskyddet.se

Våra lokalföreningar

Bild på föreningskartan

 

Tidningen Djurskyddet

Läs mer om Tidningen Djurskyddet som du som medlem får 4 gånger om året.