Chippa katten, för katten!

Den 1 januari träder lagen om märkning och registrering av katter i kraft.  Dagen efter, den 2 januari, öppnar Jordbruksverket sitt kattregister, där katterna ska registreras.

Djurskyddet Sverige har arbetat för att detta ska bli lag i mer än 15 år. Genom namninsamlingar, politikeruppvaktningar, debattartiklar och nu senast kampanjen Stoppa Kattastrofen. Att politikerna till slut lyssnade och fattade beslutet firades stort i Djurskyddet Sveriges alla lokalföreningar runt om i landet.

Idag finns uppskattningsvis 100 0000 hemlösa katter, så det är ett jättestort djurskyddsproblem som förhoppningsvis kommer minska när märkning och registrering blir norm även för katterna, precis som det är med hundar.

Länkar som kan vara bra att ha:

Jordbruksverkets kattregister

Frågor och svar i Tidningen Djurskyddet.

Pressmeddelande: ”Äntligen dags att chippa katten!”