Tre framgångar för djuren 2022

Förutom vårt viktiga praktiska arbete med att hjälpa hemlösa djur bedriver vi ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare djurskydd. Så länge det finns djur som lider fortsätter vi att kämpa. Vi vill berätta om tre viktiga framgångar för djuren under 2022 och samtidigt passa på att tacka alla som stöttar vårt arbete. Nu ser vi fram emot ett gott nytt djurskyddsår!

Lag om id-märkning och registrering av katter träder i kraft 2023

Att id-märka och registrera katter är ett av de viktigaste stegen för att minska antalet hemlösa katter och höja kattens status. Efter över 15 års arbete har Djurskyddet Sverige till slut fått vår önskan uppfylld – en lag om obligatorisk id-märkning av katter. Med hjälp av hundarna och kampanjen Stoppa Kattastrofen satte vi press på politikerna och i våras röstades lagen igenom i riksdagen. Från och med 1 januari 2023 blir det alltså obligatoriskt att id-märka och registrera sin katt och från den 2 januari öppnar det nya kattregistret som hålls av Jordbruksverket. Vi kommer tillsammans med våra lokalföreningar att sprida information om det nya registret för att så många som möjligt av landets kattägare ska registrera sina katter.

Stopp för uppfödare av Scottish fold-katter på Blocket

Scottish fold är en kattras som kännetecknas av framför allt framåtvikta öron. Många tycker att dessa katter är väldigt gulliga och de har därför blivit populära att sälja via olika internetsidor. Men rasens kännetecken medför ett stort lidande för katterna då anlaget för vikta öron är kopplat till den ärftliga sjukdomen osteokondrodysplasi som påverkar broskbildningen i hela skelettet. Det leder till ledinflammationer, nedsatt rörlighet och smärta. Avel på denna ras uppfyller därmed inte svensk lagstiftning eftersom det är förbjudet att avla på djur som har sjukdomar. Med anledning av detta tog Djurskyddet kontakt med Blocket där många uppfödare av Scottish fold-katter tidigare har annonserat. Efter att vi försett Blocket med information om hur dessa katter lider beslutade Blocket att förbjuda uppfödare att annonsera på deras sajt.

Med hopp om ett pälsfritt Europa

Just nu pågår en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning som inom många områden behöver förbättras. Genom vårt samarbete med Eurogroup for Animals har vi möjlighet att påverka. Vi deltar bland annat i det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe med målet att förverkliga ett pälsfritt Europa. Om vi, tillsammans med de andra organisationerna som deltar, får ihop 1 miljon underskrifter är Europeiska kommissionen skyldiga att lyssna på oss i frågan om att stänga ner pälsdjursindustrin i Europa för gott. Det skulle även innebära slutet för minkfarmerna i Sverige. Namninsamlingen pågår till våren 2023 men redan innan jul nådde vi målet på 1 miljon underskrifter! Tyvärr brukar en hel del underskrifter vara ogiltiga och för att försäkra oss om att det blir 1 miljon giltiga underskrifter behöver vi fortsätta att samla in underskrifter. Har du inte redan skrivit under? Gör det på www.djurskyddet.se/furfreeeurope