Djurskyddet i Almedalen 2018

Foto Almedalen

Djurskyddet Sverige deltar under politikerveckan i Almedalen i Visby varje år för att lyfta viktiga djurskyddsfrågor. I år arrangerade vi fem seminarier som handlade om bland annat extremavel, hur omhändertagande av djur kan rädda och skydda våldsutsatta kvinnor/partners och barn, och en utfrågning av riksdagspartierna i djurskyddsfrågor.

En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?

Tid: Måndag 2 juli kl 14:00–15:00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (Sal E35)

Regeringen har gett i uppdrag till berörda myndigheter att bidra till en ökad svensk matproduktion. Men vad är det vi ska producera och hur? Har vi bra sätt att mäta att miljömålen och hållbarhetsaspekterna beaktas och att det svenska djurskyddet hålls på en hög nivå? Kan jag som konsument känna mig trygg med att svenskt är det bästa valet när det gäller hänsyn till planeten, ekosystemen, folkhälsan och djuren?

Arrangeras tillsammans med Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, WWF Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.

Mer information i Almedalens program
Läs om seminariet i Tidningen Djurskyddet

Vad tycker riksdagspartierna om djurskyddsfrågor?

Tid: Tisdag 3 juli kl 10:00–11:45
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 (Sal D22)

Riksdagen antar i juni en ny djurskyddslag. Men den innebär små förändringarna för djuren och frågorna står långt ner på den politiska dagordningen. Sveriges samlade djurskyddsorganisationer arrangerar en gemensam utfrågning av riksdagspartierna. Hur vill politikerna åtgärda problemen med hemlösa katter, minska antalet plågsamma djurförsök och skydda djur som brottsoffer? Vill partierna stänga minkfarmerna? Eller vill man sänka den svenska djurskyddsnivån för att bönderna ska kunna konkurrera med övriga EU-länder?

Arrangeras tillsammans med Djurens Rätt, Forska Utan Djurförsök, World Animal Protection, Compassion in world Farming och Svenska Djurskyddsföreningen.

Mer information i Almedalens program
Se webbsändningen från seminariet
Läs mer om seminariet i Tidningen Djurskyddet här och här

Att ta hand om djur kan rädda livet på kvinnor och barn

Tid: Tisdag 3 juli kl 13:15–14:45
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (Sal E30)

Våld i nära relation drabbar många kvinnor/partners och barn varje år, något som orsakar stort lidande och ca 13 kvinnors död varje år. Familjens husdjur, som oftast är kära familjemedlemmar, skadas/dödas också av våldet. Då djuren oftast inte kan följa med till det skyddade boendet och andra lösningar många gånger saknas ökar utsattheten för kvinnor/partners och barn som blir kvar i hemmet för att kunna skydda djuret. Vi belyser problemet och hittar lösningarna genom fallexempel från verkligheten och forskning.

Arrangeras tillsammans med Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV) och Djurens Rätt.

Mer information i Almedalens program
Läs med om seminariet i Tidningen Djurskyddet

Hur fungerar djurskyddskontrollerna?

Tid: Onsdag 4 juli kl 09:30–10:45
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 (Sal D22)

Sverige har snart en ny djurskyddslagstiftning, men hur säkerställer vi att lagen efterlevs? Hur arbetar länsstyrelsen med djurskyddskontrollerna? Nya rutiner och krav på resurseffektivitet gör att ett stort anmälningar kontrolleras genom att skicka brev till djurägaren istället för att besöka djurägaren, vilket gör att många djur riskerar att lida i onödan. Vilka djur prioriteras och vilka glöms bort?

Mer information i Almedalens program

Söt, snabbväxande, produktiv och sjuk – när aveln blir extrem

Tid: Torsdag 5 juli kl 10:00–11:15
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 (Sal D22)

I århundraden har människan försökt påverka hur djurens avkommor ska se ut, bete sig eller producera. Inriktningen på aveln har dock förändrats genom åren och blivit mer och mer extrem vilket leder till att många djur lider på grund av sitt utseende eller andra egenskaper. Trots att sådan avel inte är tillåtet enligt lagstiftningen fortsätter problemet med extremavel. Antalet djur som lider för att de har trubbiga nosar, en speciell färg eller producerar mycket kött blir bara fler. Varför har det blivit så här? Och hur ska vi komma till rätta med problemet?

Mer information i Almedalens program