Dyrebeskyttelsen Norge får Djurskyddspriset 2022

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt, förbundsordförande Linda Maria Vonstad och Åshild Roaldset från Dyrebeskyttelsen Norge.

Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2022 tilldelas Dyrebeskyttelsen Norge för deras arbete med att lyfta frågan kring oetisk avel av hundar och katter i Norge. Priset delades ut under Djurskyddet Sveriges förbundsstämma som hölls i Stockholm lördagen den 7 maj.

Motiveringen till priset är följande:

Under årtionden har hundar lidit på grund av människors önskan att få fram extrema exteriörer, trots att sådan avel inte är tillåten. Dyrebeskyttelsen Norge har drivit en framgångsrik kampanj om oetisk avel. De har som första djurskyddsorganisation genom en rättegång testat huruvida oetisk avel är tillåtet enligt nationell lagstiftning, och vunnit!  Detta har återupplivat debatten kring extremavel och lett till att positiva förändringar diskuteras både i Sverige och internationellt. För arbetet kring oetisk avel tilldelas Dyrebeskyttelsen Norge Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2022.

Priset på 15 000 kr delades ut av Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad och generalsekreterare Åsa Hagelstedt. På plats för att ta emot priset fanns Åshild Roaldset som är Dyrebeskyttelsens dagliga ledare.