Föreläsning om djursamlare med antrozoologen Therese Lilliesköld 8 juni

Tvångsmässigt djursamlande är idag en psykiatrisk diagnos och ett stort djurskyddsproblem då det rör många. När myndigheterna ingriper leder det ofta till att djuren avlivas på grund av sjukdom och/eller skygghet. Djurförbud för en djursamlare leder sällan till något eftersom samlaren oftast saknar sjukdomsinsikt och omedelbart skaffar nya djur.

Therese Lilliesköld kommer under föreläsningen att berätta om resultaten från den studie och sammanställning hon har gjort på temat under 2021. Förekomst, hur det yttrar sig, orsaker och förslag på lösningar. Hon kommer här även att prata om hur djursamlandet på olika sätt kommer in i det arbete som en djurskyddsorganisation gör.

Förutom sitt yrke inom antrozoologi, det vill säga forskning inom relationen mellan människa och djur, arbetar Therese Lilliesköld deltid på Djurskyddet Sverige med att utveckla REDE.

Att arbeta med REDE är något som känns väldigt värdefullt då barn och djurs relation ligger mig varmt om hjärtat! Min masteravhandling handlade om just barn och djurs relation säger Therese.

Föreläsningen om djursamlande hålls på Djurskyddet Sveriges kansli på Hammarby Fabriksväg 25 onsdagen den 8 juni klockan 18:00-20:00. Vi bjuder på något vegetariskt att äta.

Det finns ett begränsat antal platser, 30 stycken, och du måste vara medlem för att kunna delta (om du inte är medlem än kan du bli det här). Den här gången kommer det inte finnas möjlighet att se föreläsningen digitalt. Anmäl dig senast den 5 juni genom att maila till anna.lundvall@djurskyddet.se och glöm inte att meddela om du behöver specialkost.