Frukostmöte: Hur mycket styr värderingarna oss egentligen?

I samarbete med Djurskyddet Sverige välkomnar Sofia Arkelsten (M) och Jens Holm (V) till ett frukostmöte om hur värderingarna påverkar våra attityder, beteenden och beslut! Få en inblick i hur nästa generation tänker.

Välkommen till en presentation av en hittills opublicerad stor studie av unga akademikers värderingar och hur de kan beskrivas i tre olika förhållningssätt, värderingskluster, som styr både beteende och beslutsfattanden. Studien är gjord särskild vad gäller inställningen till djur och djurskydd och presenteras av Maria Rendahl.

  • Hur ställer sig unga till djuromsorgen? Hur har deras värderingar utvecklats?
  • Vilka andra viktiga etiska och moraliska frågor avgörs av värderingar?
  • Hur viktigt är medkänsla och empati för djur för nästa generation? Och för nästa val?

Omsorg om djur speglar samhällets värderingar om det levande. Det är samma grundvärderingar som styr de frågorna som också styr hur vi ser på vad som är meningsfullt i våra liv, oss själva, omsorg om andra människor. Värderingsfrågorna kan ta större plats i en valrörelse. Kom och lär dig mer om drivkrafter och vad som är meningsfullt för unga vuxna!

Datum: 22 november
Tid: Frukost från 08.30. Möte 09.00-10.00
Plats: Sveriges Riksdag, rum RÖ2-08
Entré: Riksplan

Anmäl dig till patrik.engberg@riksdagen.se senast 20 november.

Kom gärna i god tid och kom ihåg att ta med dig ID.

Varmt välkommen!