Kravet om bedövning innan slakt måste kvarstå

Slakt utan föregående bedövning är idag olagligt i Sverige liksom i några andra EU-länder, eftersom länderna själva valt att lagstifta om det. Ett kommande beslut i EU-domstolen kan dock förändra detta. Detta skriver Djurskyddet Sverige i ett pressmeddelande tillsammans med Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen.

Enligt en helt ny opinionsundersökning som gjorts i 24 EU-länder, däribland Sverige, vill 9 av 10 europeér att bedövning före slakt ska vara obligatoriskt och att EU bevarar rätten för enskilda medlemsstater att ställa högre djurskyddskrav än EU:s lägstanivå. 

Detta står i stark kontrast till det utlåtande som en av EU-domstolens generaladvokater lämnade i september i år. Han anser där att medlemsstaterna inte får anta bestämmelser i vilka det införs ett förbud mot slakt av djur utan bedövning, om slakten sker av religiösa anledningar.

Läs hela undersökningen här

Läs hela pressmeddelandet här