Säkerställ medlemsländers rätt att införa och behålla förbud mot slakt utan bedövning

Skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Vi vill uppmärksamma dig på den kommande domen i EU-domstolen, ärendenummer C-336/19, om slakt utan bedövning. Medlemsländernas lagliga rätt att förbjuda slakt utan bedövning är vad som står på spel. Det är troligt att EU-domstolen kommer att ta upp det här ärendet redan i mitten av oktober 2020.

Vi uppmanar dig att kontakta Sveriges företrädare vid EU-domstolen för att påminna om och poängtera att enligt EU-lagstiftningen har medlemsländer laglig rätt att förbjuda slakt utan bedövning, oavsett i vilket sammanhang slakten sker.

Läs hela skrivelsen här!