Konferens med fokus på djurskydd: Dumma djur eller märkliga missuppfattningar?

Två fåglar sitter på en gren och tittar på varandra med näbbarna öppna som om de pratar med varandra.

Vad vet vi egentligen om djur? Hur kommunicerar de? Vad har de för smarta strategier? Vad kan bli fel om vi inte förstår dem? Djurskyddslagen säger att djurens välfärd ska främjas. Men vad behöver en höna eller en fisk för att må bra?

På årets djurskyddskonferens får vi veta mer om djurens privatliv, hur de kommunicerar och även vilka potentiella djurskyddsproblem som kan uppstå om vi missuppfattar djurs beteende. Vi får också fundera över etiska dilemman i vår relation till djuren, både de vilda och tama. Välkommen till vår djurskyddskonferens som äger rum 25 maj i Stockholm och online.

På agendan och medverkande föreläsare:

Förmiddagen

 • Vad är kognition och hur testas kognitiva förmågor?
  Emelie Deboussard, etolog och lärare, Kognitionsetologerna.
  Emelie är etolog och har även en mastersexamen i kognitionsvetenskap. Hon har alltid fascinerats av djur och djurs beteenden och arbetar som etolog och yrkeslärare i djurvård. Genom att kombinera etologi och kognitionsvetenskap är förhoppningen att kunna ge en ökad förståelse för den värld vi möter våra djur i. Emelie kommer att prata om hjärnor och intelligens hos människan och andra arter. Vad är intelligens och hur kan det mätas? Vad är typiskt mänskligt, delar vi fler egenskaper och förmågor än vi tror med andra djur?

 • Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns
  Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet. 
  Per Jensen är professor i etologi vid Linköpings universitet och författare till en rad böcker om hundar, höns och andra husdjur. Hans forskning handlar mest om hönsens beteende och välfärd.  Han har varit ordförande för EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för djurskydd och han är en flitigt anlitad föreläsare.

 • Hur lika är fiskar och människor?
  Svante Winberg, professor i fysiologi, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Svante Winberg är professor i fysiologi vid Uppsala universitet och sedan i år också gästprofessor i jämförande fysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Svante har studerat fiskar i mer än 30 år. Forskningen har framförallt varit inriktad på fiskars beteende och hur det kontrolleras. Han har studerat ett stort antal fiskarter men under senare år mest zebrafisk, en art som blivit ett av de vanligaste försöksdjuren i biomedicinsk forskning. Svante studerar bland annat hur hållningen av zebrafisk på laboratorier bör utformas för att minimera stress och förbättra djurvälfärden. Han är också involverad i flera olika forskningsprojekt där zebrafisken används som försöksdjur, till exempel effekter av kronisk stress på immunsystemet och hur fiskars beteende påverkas av läkemedel i miljön. Svante kommer att prata om vad en fisk är och hur lika vi och fiskarna är.

Eftermiddagen

 • Djurens Språk – Det hemliga samtalet i naturens värld (hålls på engelska).
  Eva Meijer, författare och filosof, Wageningen University and Reaserch och University of Amsterdam.
  Eva Meijer är filosof, författare, bildkonstnär och musiker. Hon har skrivit fjorton böcker, både skönlitteratur och facklitteratur, hennes verk har översatts till över tjugo språk. Meijer arbetar som postdoktorand vid University of Amsterdam på det fyraåriga forskningsprojektet ”The politics of (not) eating animals”, och vid Wageningen University and Research. Hon är ordförande för den nederländska studiegruppen för djurfilosofi. Nya publikationer på engelska inkluderar When animals speak: Toward an Interspecies Democracy (New York University Press 2019), Animal Languages ​​(John Murray 2019) och The Limits of my Language (Pushkin Press 2021). Djurens språk: Det hemliga samtalet i naturens värld och fåglarnas hus finns på svenska. Hon skriver också krönikor och essäer för den nederländska nyhetstidningen NRC och är medlem i Multispecies Art Collective.
  Mer information finns på hennes hemsida: www.evameijer.nl


 • Djuretik och djurskyddslagstiftning
  Helena Röcklinsberg, lektor i djuretik, Sveriges lantbruksuniversitet.
  Helena Röcklinsberg är lektor i djuretik på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där hon forskar i djuretiska frågor och undervisar blivande veterinärer, djursjukskötare och husdjursagronomer i de djuretiska frågorna. Djuretik är en form av tillämpad etik, och är nära relaterad till naturvetenskaplig forskning om djur. Helena menar att djuretik är en mötesplats för olika forskningsdiscipliner som bygger på ett ömsesidigt beroendeförhållande dem emellan.

 • Viktigt att veta om försöksdjur
  Elin Weber, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Elin Weber är forskare i tillämpad etologi vid Sveriges lantbruksuniversitet med nästan 20 års erfarenhet av forskning på beteende och välfärd hos försöksdjur, främst möss. Elins forskning fokuserar främst på djurens liv utanför själva försöket, dvs hur de mår av att leva i den miljö och de sociala grupper de hålls i, hur de påverkas av att hanteras av människor, och hur både miljö och hanteringsrutiner kan förbättras för att öka djurens välfärd. Elin är även involverad i forskning som rör djuretik och arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna.

Fler föreläsare tillkommer inom snar framtid. 

Plats
Djurskyddskonferensen äger rum i ABF-huset i centrala Stockholm. Vi inleder med registrering och förmiddagsfika kl. 9.30, konferensen börjar kl. 10.

Det finns också möjlighet att följa konferensen online. Sista anmälningsdag för att delta på plats är 11 maj. När anmälningsdatumet har passerat går det bra att kontakta oss om du vill delta på plats så ser vi hur möjligheterna ser ut. Om du ska delta online är 21 maj sista anmälningsdag.

Förmiddagsfika, vegetarisk lunch och eftermiddagsfika ingår i biljettpriset för dig som deltar fysiskt på plats. 

Du som anmäler att du vill följa konferensen online får all information utskickad via e-post ett par dagar innan konferensen.  

Alla som vill delta på konferensen behöver anmäla sig här.