Vi kräver ökade forskningsanslag och utfasning av djurförsök

Senaste tiden har många uppmärksammat hundarna som används i djurförsök vid Göteborgs Universitet. De starka reaktionerna över hundarnas öde visar att allmänhetens engagemang för försöksdjur är stort. Djurskyddet Sverige arbetar långsiktigt för att förbättra situationen för alla de möss, råttor, hundar, fiskar och andra djurslag som utsätts i djurförsök. 

Vi är övertygade om att en av de viktigaste långsiktiga åtgärderna för att förbättra för försöksdjuren är att satsa mer pengar på forskning på metoder där djurförsök inte behövs. Forskningen har kommit långt, men inte tillräckligt. De statliga anslagen till djurfria metoder har legat på samma nivå sedan 2009, dessa anslag måste ökas. Stiftelsen Forska utan djurförsök bedriver ett viktigt arbete genom att samla in och dela ut medel till djurfria forskningsmetoder, men staten måste ta sitt ansvar. Utöver det behöver Sverige ta fram en nationell plan för hur vi helt ska kunna fasa ut djurförsök framöver, Nederländerna har redan tagit fram en sådan plan, nu är det Sveriges tur.

Vi kräver förändring i form av ökade forskningsanslag för alternativ för djurförsök och att våra politiker tar fram en nationell plan för hur djurförsöken ska kunna fasas ut!

Var med och skapa förändring. Ställ dig bakom våra krav och maila dem till politikerna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och utbildningsutskott.

Håll en saklig ton i mailen och i våra kommentarsfält. Djurskyddet Sverige accepterar inte hot och hat.

Foto: Janet Stephens.