Värna Sveriges betande kor

Betande ko

Ingen har väl missat Bregottreklamen med kor som betar, skuttar och vilar i grönt, skönt gräs. Reklammakarna vet vad de gör. Detta är den bild som konsumenten vill se av kor och också den bild som många tror stämmer för hur mjölkkor lever.

Debattartikel publicerad på Expressen Debatt 17 oktober 2014

Men jordbruksverket hävdar i en rapport som kom förra veckan att den svenska lagstiftningen som kräver att kor ska gå på bete påverkar lönsamheten negativt för mjölkbönder.

Beräkningarna är missvisande och vi är nu djupt oroade över vad detta kommer att få för konsekvenser för kors möjlighet att få komma ut. Jordbruksverkets beräkningar visar att betet kostar bonden mellan 200 till 1 000 kronor per ko och år. Men då har man inte tagit hänsyn till en rad hälsoeffekter som faktiskt ökar lönsamheten eller att djuren kan utföra sitt naturliga beteende som att röra sig och socialisera med andra kor. Att betet ger fördelar för den biologiska mångfalden genom att det bidrar till de öppna lanskapen är inte med och inte heller kostnader för samhället för att antibiotikaanvändningen ökar när djuren går mindre på bete.

Och den folkliga opinionen för betet är stor. Drygt åtta av tio konsumenter bryr sig om djuromsorg när de handlar mat och är då villiga att betala ett högre pris. Det visar en studie som Djurskyddet Sverige lät göra 2010. Jordbruksverket menar att de minskande kraven på bete internationellt sett försvårar för svenska bönder att konkurrera. Vi menar att bönderna i stället borde arbeta för att utveckla betet så att det blir lönsamt och sedan marknadsföra mervärdet. Vi vill inte se en utveckling där Sverige anpassar sig efter låga krav i EU. Det är EU som ska höja ribban!

Linda Maria Vonstad
Ordförande i Djurskyddet Sverige